Overleg Moerdijkse carnavalsverenigingen

Geplaatst: 28-1-2022

‘Samen zoeken naar mogelijkheden’, dat is de afdronk van het overleg van diverse Moerdijkse carnavalsverenigingen en stichtingen* en burgemeester Aart-Jan Moerkerke donderdagavond 27 januari. De versoepelingen van de coronaregels geven iets meer ruimte en veel inwoners hebben ook behoefte aan vermaak. Tegelijkertijd moeten we verstandig omgaan met de geboden ruimte. Alle aanwezigen zijn zich goed bewust van beide kanten van de medaille. De inzet is om samen te zoeken naar mogelijkheden.

Sommige carnavalsverenigingen hebben al besloten om hun activiteiten tot een minimum te beperken en de festiviteiten te verplaatsen naar een later moment in het jaar. Terwijl andere verenigingen nog inzetten op een goed gevuld programma eind februari. Voor alle activiteiten die worden georganiseerd, gelden natuurlijk de coronamaatregelen. Wel probeert de gemeente de verenigingen zo goed mogelijk te faciliteren. Bijvoorbeeld door de doorlooptijd van de vergunningsaanvragen te verkorten en helder te communiceren wat wel en niet is toegestaan.

In de eerste helft van volgende week verwachten we na het overleg van de Brabantse Carnavals Federatie en gemeentes/veiligheidsregio’s een regiobrede lijn over de wijze waarop we omgaan met de coronaregels bij de viering van carnaval 2022. Afgesproken is dat de gemeente dan weer contact opneemt met de verenigingen.

Medio februari is er landelijk een nieuw ‘weegmoment’ dat mogelijk invloed kan hebben op de dan geldende coronamaatregelen en daarmee ook het organiseren van carnaval.

* Aanwezig waren vertegenwoordigers van carnavalsverenigingen/stichtingen uit:

  • Fijnaart
  • Klundert
  • Langeweg
  • Moerdijk dorp
  • Noordhoek
  • Standdaarbuiten
  • Willemstad
  • Zevenbergen
  • Zevenbergschen Hoek