Vleeskuikenbedrijf Willemstad getroffen door vogelgriep

Geplaatst: 24-1-2022

Bij een vleeskuikenbedrijf aan de Noordlangeweg in Willemstad is vogelgriep vastgesteld. Dat meldt de Rijksoverheid. Het gaat om zo’n 46.000 dieren. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, worden de kuikens vandaag geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk heeft persoonlijk contact met het getroffen gezin.

In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen drie andere pluimveebedrijven, die worden gecontroleerd op vogelgriep. In de 10-kilometerzone rond het bedrijf liggen nog 7 andere pluimveebedrijven waarvoor per direct een vervoersverbod geldt. Verder geldt in dit gebied een jachtverbod, de provincie Noord-Brabant informeert jachtverenigingen hierover. Nadere informatie over de beschermings- en bewakingszone rond het bedrijf en het vervoersbeperkingsgebied staat op de website van de Rijksoverheid

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep is een besmettelijke virusziekte die voorkomt bij pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en andere vogelsoorten (zoals duiven en zwanen). Het risico dat mensen het virus oplopen, is heel klein.

Sommige typen vogelgriep verlopen mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen voor de dieren. Andere typen zorgen ervoor dat de vogels ernstig ziek worden of overlijden. In Willemstad gaat het waarschijnlijk om zo’n ernstig virustype (een zogenoemde hoogpathogene variant).

Oorzaak en verspreiding

Besmette vogels verspreiden het virus via de luchtwegen, oogvocht en mest. Vogels kunnen vogelgriep krijgen via direct contact tussen (wilde) vogels. Maar ook besmet materiaal, zoals voer, kratten en transportmiddelen, kan een besmettingsbron zijn, net als schoenen en kleding van mensen die in contact kwamen met het virus en stof uit een besmette stal dat door de lucht wordt verspreid. De NVWA gaat ervan uit dat wilde vogels de oorzaak zijn van de besmetting in Willemstad: in de buurt zijn dode dieren gevonden.

Omdat ook mest een besmettingsbron kan zijn, heeft de NVWA uit voorzorg een corridor ingesteld rond een mestverwerkingsbedrijf op industrieterrein Moerdijk, wat inhoudt dat de NVWA het transport rondom het bedrijf reguleert.

Afschermplicht voor hobbyhouders

Houdt u kippen of ander pluimvee, watervogels of loopvogels? Sinds 26 oktober 2021 geldt in heel Nederland een afschermplicht. Dat houdt in dat u moet voorkomen dat uw dieren in contact komen met (zieke) wilde vogels of hun uitwerpselen. Dat kan op allerlei manieren. Op www.nvwa.nl vindt u een filmpje met voorbeelden. 

Dode vogels

Hebt u:

  • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit dan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC): www.dwhc.nl;
  • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer 045 – 54 63 188;
  • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts.

Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: www.nvwa.nl.

Vogelgriep bij mensen

Vogelgriep bij mensen komt bijna niet voor. Alleen door direct contact met besmette dieren kun je vogelgriep oplopen. Meestal gebeurt dit bij mensen die de dieren verzorgen of mensen die betrokken zijn bij ruimingen. Deze mensen hebben inmiddels medicijnen gekregen van de GGD. Bent u in aanraking geweest met zieke dieren en hebt u klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de GGD West-Brabant, afdeling infectieziekten.