Mooie voldoende voor Wmo-dienstverlening

Geplaatst: 28-6-2022

Om te weten hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning ervaren hebben we hier over 2021 weer een onderzoek naar laten uitvoeren door I&O Research. De uitkomsten van het onderzoek zijn over het geheel genomen positief. Zo blijkt uit het rapport dat meer cliënten ten opzichte van het vorig onderzoek zich serieus genomen voelt en bijna 80% voelt zich snel geholpen. 83% is tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning. Een lichte daling ten opzichte van vorig jaar.

“Ondanks dat we in 2021 nog met corona kampten, hebben we onze inwoners goede dienstverlening en ondersteuning kunnen bieden”, licht wethouder Pauline Joosten toe. Ze vervolgt: “Dit jaarlijkse onderzoek is ook om steeds weer te bekijken wat we kunnen doen om één en ander verder te verbeteren.”

Respons

In het onderzoek zijn vragen gesteld over het contact tussen de cliënten en het Wmo-loket, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning de cliënten oplevert. In totaal ontvingen 825 cliënten de uitnodigingsbrief met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek, waarvan 503 cliënten de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Dit is een respons van 61%. Een stijging van het aantal respondenten, vorig onderzoek was de respons 56%.

Ruime meerderheid weet weg naar ondersteuning te vinden

Een ruime meerderheid van 83% van de cliënten uit de gemeente Moerdijk weet waar zij met hulpvragen terecht kunnen. Ten opzichte van 2015 is de tevredenheid toegenomen. Over de snelheid waarmee men geholpen wordt is 79% tevreden. Na een lichte daling in 2019 (76%) is dit weer vergelijkbaar met 2020 (80%), 2018 (79%) en 2017 (80%). Vier op de tien cliënten weten dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit percentage is vergelijkbaar met 2020.

Ruime voldoende voor het keukentafelgesprek

De waardering voor de toegang naar ondersteuning vertaalt zich ook door naar het rapportcijfer dat cliënten geven aan het (keukentafel)gesprek dat zij hebben gehad met een medewerker van de gemeente over zorg en ondersteuning. Cliënten beoordelen dat gemiddeld met een 7,6. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Kwaliteit ondersteuning goed en ondersteuning past bij de hulpvraag

Men is positief over de kwaliteit van de ondersteuning. Ruim acht op de tien vinden deze ondersteuning goed en passend bij de hulpvraag. We zien wel een lichte daling in de tevredenheid. Samen met het Wmo loket gaan we dit verder onderzoeken. Het is goed mogelijk dat twee jaar corona beperkingen op een rij van invloed zijn hoe mensen hun kwaliteit van leven ervaren en dat meeweegt in de antwoorden die gegeven worden in het cliëntervaringsonderzoek.

Cliënten ondervinden positieve effecten door de ondersteuning

Cliënten ervaren positieve effecten van de ontvangen ondersteuning. Circa acht op de tien cliënten kunnen zich beter redden, beter de dingen doen die ze willen ervaren en een betere kwaliteit van leven. Cliënten hebben iets minder vaak het gevoel dat zij dingen kunnen doen die men wil doen.

Document 'Cliëntenervaringsonderzoek Wmo' (39,3 kB)