Ontwikkelingen in Willemstad

Geplaatst: 28-6-2022

In Willemstad staan de nodige ontwikkelingen op stapel. Logisch dat dit vragen en soms misschien ook zorgen oproept.

Hieronder een stand van zaken.

Willemstad Oost

De gemeenteraad gaf in maart groen licht voor het haalbaarheidsonderzoek naar Willemstad Oost. Daarna tekenden de gemeente en vastgoedontwikkelaar Novaform een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk aan de oostzijde van Willemstad. Deze locatie is al jaren geleden in de gemeentelijke structuurvisie aangewezen als plek voor toekomstige woningbouw. Daarom is het mogelijk om hier relatief snel te starten. Op dit moment maakt de gemeente samen met inwoners een omgevingsvisie voor de periode tot 2040. In dat proces kijken we ook naar eventuele woningbouw op de locatie van Hoeve Elim.

Het is de bedoeling om in Willemstad Oost woningen een diversiteit aan woningen te bouwen. Novaform gaat hiervoor een plan maken en nodigt de omgeving uit om daarover mee te denken. Op 12 juli bent u tussen 19.30 en 21.30 uur van harte welkom in buurthuis Irene. Op www.woneninwillemstadoost.nl kunt u zich aanmelden. Als alles volgens planning verloopt, kan vanaf ongeveer 2025 in fases worden gestart met de bouw.  

Vakantiepark Bovensluis

Ontwikkelaar SVE Group heeft in mei vergunning aangevraagd voor de bouw van 364 recreatiewoningen op Bovensluis aan de Oostdijk 22. De gemeente wil meewerken aan het onderzoeken van de vergunbaarheid. Eerste conclusie is dat het plan past binnen het bestemmingsplan. Wel hebben wij de ontwikkelaar inmiddels gevraagd om ontbrekende informatie aan te leveren. Ook moet de welstandscommissie het plan nog een keer bekijken. Als blijkt dat het ingediende plan voldoet aan wet- en regelgeving, moet de gemeente de vergunning verlenen. Inwoners die vragen hebben over de plannen kunnen terecht bij de ontwikkelaar.

Brandweerkazerne

Al geruime tijd zoekt de gemeente naar een plek voor een nieuwe brandweerkazerne in of bij Willemstad of Helwijk. Het blijkt lastig om een geschikte locatie te vinden die voldoet aan alle eisen én beschikbaar is (of snel kan zijn). Om die reden is pas geleden in overleg met de brandweer besloten om te onderzoeken of de huidige kazerne kan worden aangepast om (meer) te voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen in het zoekgebied volgen. Mocht er toch een locatie voor nieuwbouw beschikbaar komen dan zullen we die bekijken.

Zorgen en vragen

Wij horen en lezen dat er inwoners van Willemstad en het buitengebied zijn die vragen hebben of zich zorgen maken over deze nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over het extra verkeer dat ermee gepaard gaat. Dat is terecht, ook de gemeente heeft oog voor de effecten die de ontwikkelingen op de omgeving hebben. Wij kijken hoe we oplossingen kunnen vinden om overlast te voorkomen. De gemeente toetst aan de wet- en regelgeving en weegt de belangen van alle betrokkenen af. Als de gemeente besluit om een vergunning te verlenen, kan iedereen die ‘belanghebbend’ is, bezwaar tegen dat besluit maken. Alle besluiten van de gemeente worden bekend gemaakt in de Moerdijkse Bode, op de pagina bekendmakingen en op www.officielebekendmakingen.nl.