Positief verkennend gesprek Facility Point Moerdijk

Geplaatst: 3-3-2022

Op 10 februari 2022 werden de eerste plannen over het Facility Point Moerdijk (FPM) gedeeld. Dit ontwikkelplan gaat uit van drie functies: een truckparking, de huisvesting van arbeidsmigranten en het ‘Foodcourt Kanters’. Ongeveer 50 omwonenden en belanghebbenden gingen in gesprek met initiatiefnemers en gemeente Moerdijk.

Tijdens deze avond was er uitgebreid ruimte voor het stellen van vragen en het delen van zorgen, wensen en belangen. De sfeer tijdens de avond was meedenkend, open maar ook kritisch. De omwonenden zijn over het algemeen positief en vinden het een goede invulling van deze locatie.

Zorgen zijn er ook. Deze gaan vooral over de toename van de verkeersdruk en ontsluiting van het gebied. Daarnaast waren er vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten: het Facility Point Moerdijk is één van de locaties die hiervoor in aanmerking komt.

De komst van het Facility Point Moerdijk brengt ook kansen met zich mee. De plannen voor pick-up points en foodcourt werden positief ontvangen. Omwonende droegen volop ideeën aan voor andere faciliteiten waar zij ook zelf gebruik van kunnen maken. Zo werden een ‘lage-prijzen’ supermarkt, sportfaciliteiten en zelfs een bioscoop genoemd.

De uitkomsten van deze avond zijn zorgvuldig vastgelegd en worden meegenomen in het verdere proces en planontwikkeling. De nieuwsbrief en presentatie naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 10 februari vindt u op de projectpagina.