Energiemarkt Moerdijk: 24 mei 2022

Geplaatst: 13-5-2022

Verschillende partners van het project Energie A16 organiseren een gezamenlijke informatiemarkt voor de inwoners van Moerdijk op dinsdagavond 24 mei. De komst van een aantal grote windmolens in de gemeente staat centraal. Geïnteresseerden kunnen er -zonder aanmelding- terecht om informatie in te zien en vragen te stellen. Aanwezig is een vertegenwoordiging van de gemeente Moerdijk, de dorpstafels, de drie ontwikkelaars van de windmolens, de Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) en het projectteam Energie A16.

Datum en tijd: dinsdagavond 24 mei, tussen 19.00 en 21.00 uur

Locatie: De Ankerkuil, Steenweg 48, Moerdijk

Een kwart van het rendement uit de windmolens wordt geïnvesteerd in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Zo helpen de windmolens ook inwoners om te verduurzamen. Om te bepalen waar het geld straks precies naar toe gaat, hebben STEM en de dorpstafels een plan gemaakt: een Lokale Energie Agenda (LEA). Drie uitgangspunten zijn leidend: iedereen uit de lokale gemeenschap moet kunnen meedoen, er moet een goede verdeling zijn van lusten en lasten van windenergie (meer profijt voor mensen die dichterbij de windmolens wonen) en het geld wordt ingezet om de energietransitie te versnellen. STEM beheert, in samenwerking met Energiefonds Brabant, het rendement uit de windmolens.

De komende twee jaar is de kern van het plan:

  1. Focus op de dorpen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg.
  2. Focus op woningeigenaren en huurders, met oog voor inwoners met een kleine portemonnee en inwoners die zelf al veel hebben verduurzaamd.
  3. Starten met projecten voor ‘geen spijt’ maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen.

De zeven windmolens in de gemeente Moerdijk zijn onderdeel van Energie A16: 28 windmolens langs de A16. De windmolens samen wekken naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens.

Ook voor inwoners Drimmelen

Ook inwoners van de gemeente Drimmelen zijn van harte welkom om vragen te stellen aan de ontwikkelaars van de windmolens. De lokale stichting STED en de gemeente Drimmelen zijn niet aanwezig.