Moerdijk zet vol in op participatie, zorg, woningbouw en mobiliteit

Geplaatst: 12-5-2022

‘Participatie en samenwerken’, ‘preventie, zorg en ondersteuning’, ‘woningbouw en voorzieningen’ en ‘mobiliteit en verkeersveiligheid’. Dat zijn de thema’s waarmee de nieuwe coalitie van de gemeente Moerdijk de komende vier jaar met voorrang en lef aan de slag wil. Daarnaast wordt er onder andere extra geïnvesteerd in goede dienstverlening voor de inwoners en in digitalisering en informatisering. Duidelijke taal is het uitgangspunt.

Onafhankelijk Moerdijk, VVD en Moerdijk Lokaal vormen de nieuwe coalitie. In het op 12 mei gepresenteerd bestuursakkoord “Moerdijk zorgt, bouwt en groeit” staan de prioriteiten en ambities waar ze samen aan gaan werken. Maar het akkoord is vooral een maatschappelijk contract tussen de gemeente en haar inwoners, waarmee we de komende vier jaar werken aan een transparante overheid met heldere besluitvorming en goede communicatie. Er is gekozen voor een bestuursakkoord op hoofdlijnen. Dat biedt de gemeenteraad ruimte om met eigen initiatieven te komen en zelf zaken te agenderen. 

Samenwerken en participatie

De coalitie trekt € 100.000 uit om samenwerking en participatie met en van inwoners te verbeteren. Er komt nog dit jaar een actieplan met daarin een concrete aanpak. Om kleine inwonerinitiatieven snel en goed te kunnen ondersteunen stelt de coalitie €75.000 per jaar beschikbaar.

Zorg en ondersteuning

Iedereen moet in Moerdijk mee kunnen doen. Goede zorg en ondersteuning moeten betaalbaar en beschikbaar blijven voor inwoners die het echt nodig hebben. Dat is een flinke uitdaging, erkent de coalitie, met steeds meer wetten en taken die de gemeente op dit gebied moet uitvoeren. Maar ook stijgende kosten, steeds minder geld beschikbaar, steeds meer aanvragen en personeelstekorten in de hele sector. De nieuwe coalitie wilt dit aanpakken door aan de ene kant te investeren in preventief jeugdbeleid. Jeugd moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien; daar wordt € 200.000 voor ter beschikking gesteld. Daarnaast wil de coalitie samen met de gemeenteraad duidelijke keuzes maken, waar qua zorg en ondersteuning meer en minder in geïnvesteerd gaat worden.

Woningbouw en voorzieningen

Alles wordt ingezet om de komende tien jaar de geplande 2.700 woningen te bouwen. Bij grootschalige woningbouwprojecten ligt de focus op Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad. Maar er komen ook 200 nieuwe woningen extra in de kleinere plaatsen. En er wordt € 4 miljoen extra geïnvesteerd in voorzieningen in Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad. Ook om te zorgen dat die plaatsen en voorzieningen voor alle inwoners goed bereikbaar zijn. Uiteindelijk moet Moerdijk zo groeien naar een gemeente met meer dan 40.000 inwoners.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Alle woonplaatsen in Moerdijk moeten goed en bereikbaar zijn, vindt de coalitie. Hetzelfde geldt voor voorzieningen in en buiten de gemeente. De coalitie wil hier € 500.000 voor vrijmaken. Met dat geld gaan we de komende periode ontwikkelingen in gang zetten voor ná 2026. Bijvoorbeeld fietsverbindingen, hoogwaardig openbaar vervoer en het ontwikkelen van OV-hubs.

Overige onderwerpen

Naast deze thema’s is er nog een groot aantal onderwerpen waarin de coalitie wil investeren. Bijvoorbeeld: zorgen dat de dienstverlening aan inwoners op niveau is. Dienstverleningsprincipes en reactietermijnen moeten daarbij helpen. Verder wordt er ingezet op digitale toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Ook moet inzet van data helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.De plannen die in het bestuursakkoord staan zijn uitgewerkt op hoofdlijnen. Ze worden in de aanloop naar de nieuwe begroting vertaald in strategische doelen, operationele doelen en middelen. De begroting wordt besproken met de raad. Bij de uitwerking van de plannen wil de coalitie zoveel mogelijk in gesprek met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen. Dat geldt ook voor de onderwerpen die niet in het bestuursakkoord staan.

Op moerdijk.nl/bestuursakkoord staat de volledige tekst van het akkoord en een document met het bestuursakkoord in het kort.