Tijdelijke huisvesting vluchtelingen Schansdijk lijkt mogelijk

Geplaatst: 13-5-2022

Het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van 200-300 vluchtelingen uit Oekraïne op het terrein aan de Schansdijk in Zevenbergen is gereed. Uit het onderzoek blijkt dat de locatie in algemene zin geschikt is voor tijdelijke huisvesting, maar dat aanvullend bodemonderzoek gewenst is om zekerheid te kunnen geven over de veiligheid van deze nieuwe leefomgeving. Belangrijk hierbij is ook een goede inpassing in de omgeving, zoals aanleg van een voet- en fietspad, maar ook ondersteuning van de vluchtelingen op het gebied van welzijn, gezondheid en werk.

Bodemonderzoek

Het bleek niet mogelijk om de bodemgesteldheid goed in beeld te krijgen binnen dit korte tijdsbestek. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor omwonenden bleek eventueel aanwezige vervuiling een belangrijk aandachtspunt. Een nieuw verkennend bodemonderzoek voor het gehele perceel moet duidelijkheid bieden. De resultaten hiervan worden begin juni verwacht.

Dan kan blijken dat het terrein (of delen van het terrein) geschikt is (zijn) voor tijdelijke huisvesting. Bij geschiktheid is de accommodatie vanaf half september dit jaar gebruiksgereed.

Vervolg

Er is met verschillende partijen gesproken over de realisatie van de accommodatie binnen enkele maanden en ook over de inrichting en het beheer. Met één kandidaat-samenwerkingspartner gaat de gemeente nader in gesprek, namelijk KaFra Housing uit Venray. Zij kunnen vooral op het gebied van beheer tegemoet komen aan de belangrijkste wensen van de gemeente en omwonenden.

De gemeenteraad neemt op 16 mei aanstaande een besluit over het startdocument..