Voordracht nieuwe wethouders

Geplaatst: 6-5-2022

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaat uit vier wethouders en burgemeester Aart-Jan Moerkerke. De coalitiepartijen Onafhankelijk Moerdijk, VVD en Moerdijk Lokaal dragen de volgende personen voor als wethouder.

Bennie Blom (Onafhankelijk Moerdijk), 4e loco

 • Welzijn
 • Werk, inkomen en schuldhulpverlening
 • Volwassenenonderwijs
 • Duurzaamheid
 • Communicatie
 • Dienstverlening en Informatisering

Danny Dingemans (VVD), 2e loco

 • Economische aangelegenheden
 • Mobiliteit
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen

Jack van Dorst (Onafhankelijk Moerdijk), 1e loco

 • Begrotingscyclus, financieel beleid en belastingen
 • Openbare ruimte
 • Afval en grondstoffen
 • Dierenwelzijn
 • Accommodaties en vastgoed

Pauline Joosten (Moerdijk Lokaal), 3e loco

 • Zorg
 • Onderwijs
 • (Inwoner)communicatie en participatie

Jack van Dorst en Danny Dingemans waren ook wethouder in de vorige collegeperiode. Pauline Joosten en Bennie Blom waren de afgelopen jaren raadslid in de gemeenteraad van Moerdijk.

Aart-Jan Moerkerke

 • Integrale veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • (Regionale) samenwerking
 • Integriteitsbeleid
 • Democratische vernieuwing
 • Personeel en Organisatie
 • Juridische zaken

Op maandag 16 mei neemt de gemeenteraad een beslissing over de voordracht.

Achtergrond informatie kandidaat-wethouders

Bennie Blom (1970)

 • Getrouwd, twee kinderen
 • Woont in Zevenbergen
 • Werkervaring: interbestuurlijk toezichthouder Provincie Noord-Brabant, gemeentearchivaris
 • Politieke ervaring: raadslid, fractievoorzitter

Danny Dingemans (1978)

 • Getrouwd, drie kinderen
 • Woont in Noordhoek
 • Werkervaring: docent Marklandcollege, docent Fontys lerarenopleiding
 • Politieke ervaring: raadslid, fractievoorzitter, commissievoorzitter Bestuur en Middelen, sinds 2018 wethouder in de gemeente Moerdijk

Jack van Dorst (1960)

 • Twee kinderen, vier kleinkinderen
 • Woont in Zevenbergen
 • Werkervaring: diverse functies in het openbaar bestuur (afdelingshoofd Financieel beleid, afdelingshoofd Integrale veiligheid), brandweercommandant en hoofdofficier
 • Politieke ervaring: raadslid, voorzitter rekeningcommissie, sinds 2017 wethouder in de gemeente Moerdijk

Pauline Joosten (1973)

 • Getrouwd, vier kinderen
 • Woont in Willemstad
 • Werkervaring: basis- en peuteronderwijs, communicatiemedewerker Buurtlink, regiocorrespondent BN DeStem en weekblad De Ster
 • Politieke ervaring: raadslid, fractievoorzitter, commissievoorzitter Sociale Infrastructuur