Groen licht voor nieuw multifunctioneel gebouw Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 7-11-2022

Als alles volgens planning verloopt biedt het gebouw eind 2025 onderdak aan basisschool, kinderopvangcentrum en dorpshuis. Een plek waar jong en oud elkaar kunnen gaan ontmoeten en waar leuke activiteiten voor alle inwoners uit Zevenbergschen Hoek worden georganiseerd. Het is mooi dat we samen met school, kinderopvang en dorpshuis zo werken aan de leefbaarheid van het dorp!

De gemeenteraad heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor het ontwerp van de nieuwe MFA. Het betreft een voorbereidingskrediet van € 600.000. Na afronding van het definitief ontwerp wordt de gemeenteraad gevraagd het investeringskrediet voor het realiseren van de vervangende nieuwbouw beschikbaar te stellen.

Daarnaast heeft het college besloten om basisschool De Hoeksteen tijdens de bouw van de MFA tijdelijk te huisvesten in het dorpshuis (inclusief plaatsing van extra noodunits). Voor de activiteiten van het dorpshuis wordt in samenwerking met de partijen een oplossing gezocht.

Verwacht wordt dat eind 2025 de nieuwe MFA wordt opgeleverd.