Moerdijk ligt op koers voor een gezond sociaal-maatschappelijk domein

Geplaatst: 9-11-2022

Gemeente Moerdijk wil ervoor zorgen dat hulp en ondersteuning beschikbaar blijven voor elke inwoner die dat écht nodig heeft. De arbeidsmarkt in de hele sector staat onder druk en de budgetten zijn krap. Met de Scan Mens en Maatschappij maakt de gemeente een uitgebreide analyse van de taken, activiteiten en financiën in het sociaal-maatschappelijk domein van de gemeente. Op basis van de resultaten en data van die onderzoeksanalyse maakt Moerdijk de keuzes waar ze nu en straks geld, middelen en mensen op inzet. Moerdijk presenteerde deze week deel II van de Scan.

De gemeenteraad gaf eerder opdracht om tot en met 2024 in totaal € 1,7 miljoen te bezuinigen in het sociaal-maatschappelijk domein. Inmiddels is daarvan het overgrote deel gerealiseerd, zo blijkt uit deel II van de Scan. De maatregelen die op basis van deel I vorig jaar al werden genomen leveren zelfs meer besparingen op dan verwacht. Het gaat dan om bijvoorbeeld het inzetten van lichtere producten bij Wmo-huishoudelijke ondersteuning en begeleiding en het mogelijk maken dat inwoners bepaalde werkzaamheden weer zelf of gedeeltelijk zelf kunnen in het huishouden. Maatregelen die bijdragen aan het welzijn van de inwoners. Voor 2024 ligt nog een opgave om minder dan €400.000 te besparen.

Tien leefgebieden

De gemeente kan hulp bieden op de tien belangrijke pijlers van het leven: opvoeden en opgroeien, onderwijs, lichamelijke en mentale gezondheid, veiligheid, werk, geldzaken, wonen, meedoen aan het sociale leven en algemeen dagelijks leven en huishouden.

In deel II van de Scan zijn zes van deze pijlers onder de loep genomen. Welke hulp bieden we, wat zijn onze wettelijke verantwoordelijkheden, welke keuzes maken we als gemeente, met welke samenwerkingspartners zorgen we voor de uitvoering, wat zijn de kosten en wie zijn de verwijzers? Per leefgebied zijn ten slotte inzichten en kansen beschreven. In deel III volgen de resterende vier leefgebieden.

Wethouder Pauline Joosten: “Terug naar het normale, zelfredzaamheid samen”

Wethouder Pauline Joosten zegt er dit over: “Het liefst willen we natuurlijk elke vraag om hulp, zorg en ondersteuning honoreren, maar dat kan gewoon niet en is overigens ook niet altijd goed voor de mensen zelf. Daarom hebben we de Scan Mens en Maatschappij ontwikkeld. Dat is ons kompas. Weliswaar met een financiële aanleiding, maar het is vooral een inhoudelijk verhaal. En wat ik zo mooi vind, is dat we ook anders zijn gaan denken. De noodzaak van krapte leidt tot nieuwe inzichten: zoveel en snel mogelijk terug naar het normale; wat je zelf kunt, zelf doen, samen met familie en vrienden; hulp aan jongeren en ouderen dichtbij huis organiseren; is hulp echt nodig of is deelname aan dagelijkse activiteiten voldoende?

Voorbeelden

De Scan heeft al veel inzichten en kansen opgeleverd. Bijvoorbeeld de inzet van een ergotherapeut kan er voor zorgen dat iemand tips en trucs krijgt en zo deels zelfredzaam blijft, in plaats van geheel terug te moeten vallen op hulp uit de Wmo. Ondersteuning van ouders bij scheiding kan (meer) in samenwerking met maatschappelijk werk zodat de Jeugdprofessionals meer ruimte hebben om hun tijd om aan het kind(eren) te besteden. Maar ook het ontwikkelen van dagbesteding waar mensen die daar toe in staat zijn zonder verwijzing naar toe kunnen, zoals de Buurtkamers in Willemstad en Zevenbergen.

"Licht waar mogelijk, zwaar waar nodig"

“‘Licht waar mogelijk, zwaar waar nodig’ is daarbij ons uitgangspunt”, vult wethouder Bennie Blom aan. “Met al die data en gegevens uit de Scan kunnen we veel beter bepalen waar we op focussen qua ondersteuning, hoe we dat het beste kunnen doen en waar het misschien wat minder kan en moet. En hoe we dat het beste kunnen gaan doen. Veel wetten en taken hebben ook raakvlakken, bijvoorbeeld onderwijs, jeugd en zorg.
Dat betekent dat we sommige doelstellingen kunnen combineren en zo op bepaalde plekken effectiever onze mensen en middelen kunnen inzetten. Maar ook takenpakketten van sommige medewerkers logischer indelen bijvoorbeeld.”

“Focussen op preventie en vroeg signaleren”

Pauline Joosten: “Daarnaast gaan we nog meer focussen op preventie, en als dat niet lukt zo vroeg mogelijk signaleren en aanpakken. Zo willen we voorkomen dat in een later stadium zwaardere zorg moet worden ingezet. Uiteraard blijven we altijd zorgvuldig kijken wat een inwoner nodig heeft; iedere hulpvraag wordt onderzocht. Juist door te investeren in de intake, kan vanaf het begin de juiste hulp ingezet worden. Hierbij gaan we uit van maatwerk; we willen af van denken in producten.