Themabijeenkomst armoede 13 oktober

Geplaatst: 1-11-2022

Op donderdag 13 oktober organiseerde de gemeente Moerdijk een themabijeenkomst Armoede. In de Moerdijkzaal van het gemeentehuis heette de verantwoordelijk wethouder, Bennie Blom, de aanwezigen welkom. Tijdens deze waardevolle middag gingen samenwerkingspartners, vrijwilligers, belangenbehartigers, adviseurs vanuit het Sociaal Domein en enkele raadsleden met elkaar in gesprek over dit onderwerp. De aanleiding voor deze middag is de evaluatie van het huidige armoedebeleid. Tijdens deze themabijeenkomst is de gemeente samen met de aanwezigen in gesprek gegaan over het nieuwe armoedebeleid voor de komende jaren 2022-2025.

Gastspreker

Naast dat er veel is opgehaald bij de aanwezigen was er ook een gastspreker aanwezig, Stella de Swart, een ervaringsdeskundige armoede, die haar verhaal vertelde. Stella vertelde vanuit haar eigen ervaring onder andere waar zij tegen aanliep, hoeveel instanties daarbij betrokken waren en hoe de gemeente daar in haar beleid op kan inspelen.

De opbrengst van de middag

De aanwezigen, waaronder Stichting Leergeld, TWB, Basisscholen, Kredietbank Nederland, Schuldhulpmaatjes, Jeugdprofessionals, Vluchtelingenwerk en enkele raadsleden dachten erg goed met ons mee. De gemeente is erg blij met opkomst en zeker ook opbrengst van deze middag, naast herkenbare punten is er ook veel vernieuwde punten ingebracht. Zo kwam bijvoorbeeld naar voren dat we één belangrijke doelgroep nog niet aanspreken: jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Ook is onze gemeentelijke website toe aan verbetering. Voor wat dit laatste betreft zijn de eerste stappen al gezet en wordt de website de komende periode verder aangepast en verbeterd.

Zodra de eerste palen voor het nieuwe beleid geslagen zijn vindt met een aantal afgevaardigden een vervolgbijeenkomst plaats om de resultaten te bespreken. Uiteindelijk wil de gemeente een breed gedragen armoedebeleid aan de gemeenteraad presenteren. Het eindelijke doel van dit alles is uiteraard om onze inwoners die op dit moment moeilijk rondkomen en armoede ervaren, verzachtende omstandigheden te bieden zodat zij een wat onbezorgder bestaan kunnen hebben. Voor nu willen wij alle aanwezigen hartelijk danken voor het meedenken, mee praten en uiteraard hun aanwezigheid!