Basisschool, kinderopvang én dorpshuis straks onder één dak

Geplaatst: 6-10-2022

Volgende stap om te komen tot een splinternieuw multifunctioneel gebouw in Zevenbergschen Hoek in zicht.

Het college stelt de raad voor om een voorbereidingskrediet van €600.000 beschikbaar te stellen voor het ontwerp van een multifunctioneel gebouw in Zevenbergschen Hoek. De plannen liggen er al even, maar de uitvoering ervan komt nu toch echt een belangrijke stap dichterbij. Als de gemeenteraad op donderdag 3 november ermee instemt, krijgt Zevenbergschen Hoek straks een splinternieuw, multifunctioneel gebouw dat onderdak biedt aan een basisschool, kinderopvangcentrum én dorpshuis.

En dat allemaal op de plek waar nu nog schoolgebouw De Hoeksteen staat, aan de Olavstraat in Zevenbergschen Hoek. De gemeente Moerdijk, stichting De Waarden, kinderopvang De Hoeksteen en stichting Gemeenschapshuis De Zevensprong willen dit samen mogelijk maken.

Ontmoeting staat centraal

De vier partijen bevestigen hun samenwerking door het zetten van hun handtekeningen onder een intentieverklaring. Daarin staat hoe ze het nieuwe gebouw willen gaan ontwikkelen en straks gebruiken. Het wordt een multifunctioneel centrum waarin basisschool en kinderopvang De Hoeksteen hun onderkomen hebben en het wordt de nieuwe thuisbasis voor gemeenschapshuis De Zevensprong. “Een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten worden georganiseerd voor alle inwoners van Zevenbergschen Hoek”, legt wethouder Jack van Dorst uit.

Planning

De bal ligt nu bij de Moerdijkse gemeenteraad. Die besluit op 3 november of ze instemt met het haalbaarheidsdocument. In dat document zijn onder andere de ruimtelijke, functionele en technische eisen opgenomen, waaraan het nieuwe gebouw moet voldoen. Deze plannen hebben de partijen samen opgesteld. Geeft de raad groen licht, dan start de werving van het architectenbureau dat het ontwerp voor het nieuwe gebouw gaat maken. Dat moet eind 2023 klaar zijn. Na goedkeuring van de gemeenteraad kan dan in 2024 de bouw starten. Verloopt alles volgens planning, dan wordt de nieuwe multifunctionele accommodatie eind 2025 opgeleverd.

Tijdelijk onderdak voor De Hoeksteen en activiteiten dorpshuis

Tot die tijd verhuist basisschool De Hoeksteen naar het dorpshuis. Daar worden ook tijdelijke units neergezet, zodat de leerlingen gewoon onderwijs kunnen blijven volgen. Er wordt op dit moment gekeken naar een tijdelijk onderdak voor de activiteiten van het dorpshuis. De kerk is een mogelijke optie, omdat daar eerder al gebruik van werd gemaakt.

“Blij dat we verder kunnen”

“Ik ben blij dat we nu steeds concreter aan de slag kunnen”, vult Jack van Dorst aan. “Dat het even geduurd heeft, is bij dit soort projecten niet raar. Het is maatwerk waarbij met verschillende aspecten rekening gehouden moet worden. Maar nu kunnen we dan echt vooruit. En dat is belangrijk voor Zevenbergschen Hoek, want daar is echt behoefte aan.”

“Samen bijdragen aan de toekomst van de kinderen”

De andere partijen zijn ook enthousiast. ‘’De Hoeksteen en stichting De Waarden kijken uit naar de samenwerking met alle partners in een nieuw gebouw dat duurzaam is. Waarin we modern onderwijs en kinderopvang kunnen aanbieden en samen kunnen bijdragen aan de toekomst van de kinderen”, vertellen Lucienne Hoogwerf, bestuurder Stichting De Waarden, en Myrna Oostvogels van kinderopvang De Hoeksteen.

“Mooi dat we samen kunnen werken aan de leefbaarheid van ons dorp”

Bestuurder van stichting gemeenschapshuis De Zevensprong George van Leusden: “De vrijwilligers en bestuur van de Zevensprong zijn blij met deze volgende stap. Een modern nieuw dorpshuis, voor al onze dorpsgenoten en verenigingen. Het is mooi dat we samen met de school en kinderopvang kunnen werken aan de leefbaarheid van ons dorp.”