Nieuwe ronde Moerdijks initiatief 'Samen in OnS Moerdijk'

Geplaatst: 6-10-2022

Gemeente Moerdijk en Surplus werken samen aan het project ‘Samen in OnS Moerdijk’. Daarbij gaan vrijwilligers op bezoek bij Moerdijkse inwoners die 75 of 83 jaar zijn geworden. Maar ook bij inwoners van 55 jaar en ouder die onlangs hun partner verloren. De vrijwilligers stemmen af of men hier prijs op stelt. Een telefoongesprek is bijvoorbeeld ook mogelijk. Binnenkort start een nieuwe ronde van dit Moerdijks initiatief.

“Gemeente Moerdijk doet dit, omdat zij graag wil weten hoe het met oudere inwoners gaat. Samen bespreken de vrijwilligers een aantal onderwerpen die te maken hebben met welzijn. De vrijwilligers informeren naar zaken waar ouderen tegenaan lopen, bijvoorbeeld gezondheid”, licht wethouder Joosten toe. Maar ook of er extra ondersteuning nodig is? Ook kunnen er vragen gesteld worden over regelingen en voorzieningen die van belang kunnen zijn. En indien nodig verwijzen vrijwilligers naar instanties die verder kunnen helpen. Eenzaamheid voorkomen, dat is het doel van ‘Samen in OnS Moerdijk’. De brieven worden daarom in de week tegen eenzaamheid in de week van 3 oktober waar ontmoeting en verbinding centraal staat verstuurd.

Hoe werkt het

Moerdijkers die 75 of 83 jaar worden, ontvangen binnenkort een brief met de vraag of zij een huisbezoek of een telefoongesprek wensen. Dit geldt ook voor mensen van 55 jaar en ouder die kortgeleden hun partner verloren. Met ‘Samen in OnS Moerdijk’ wil de gemeente en Surplus de zelfredzaamheid, gezondheid en het welzijn van ouderen bevorderen.

Positieve reacties

De afgelopen jaren was er veel animo voor het aanbod. Ouderen stellen de huisbezoeken erg op prijs, blijkt uit de respons en evaluaties. Daarom zet de gemeente het project structureel in. Wethouder Pauline Joosten: “Het is een mooi voorbeeld van een initiatief dat met een eenvoudige aanpak heel doeltreffend werkt.”

Heeft u vragen?

Heeft u specifiek vragen over ‘Samen in OnS Moerdijk, dan kunt u terecht bij Carlo van Engelen van Surplus, vervangend coördinator van dit project. Hij is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via 06 - 232 07 523 of carlo.vanengelen@surplus.nl.