Nieuws september 2022

Nieuws september 2022

In verband met een technische storing is het momenteel niet mogelijk om online een afspraak te maken. Wij werken aan een oplossing. Excuses voor het ongemak!...

Zaterdag 8 oktober kunt u tussen 10 en 15 uur een kijkje nemen bij windpark Zonzeel....

Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad van Moerdijk de eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode voor. De begroting 2023-2026 is voor alle jaren structureel sluitend. De......

Hoe gaat het met de inwoners van West-Brabant na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD West-Brabant brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid,......

Tijdens de landelijke Open Energiedag op zaterdag 17 september is windpark Streepland bij Zevenbergschen Hoek te bezichtigen tussen 14 en 16 uur....

Rijkswaterstaat is vrijdag 9 september gestart met het herstellen van de schade die tijdens een inspectie is geconstateerd aan de onderkant van de brug. Het gaat om afgebroken bouten in schoorverbindingen......

Eigenaren van kantoren zonder het verplichte minimale energielabel C, krijgen hulp van de gemeente Moerdijk en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Ze hebben een brief ontvangen met informatie,......

Tot en met vrijdag 14 oktober 2022 liggen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland – Tilburg) het definitief-inpassingsplan, het bijbehorende milieueffectrapport en de nota van......

Op donderdag 15 september staat de weekmarkt van Zevenbergen niet op de Markt, maar op het plein voor het gemeentehuis. De marktkooplieden verwelkomen u daar graag....

In 2019 besloot de gemeenteraad om een multifunctionele accommodatie (basisscholen, kinderopvang, gemeenschapshuis en gymzaal onder één dak) te gaan bouwen op het terrein van voetbalvereniging Kogelvangers......

De nieuwe woonwijk Westschans in Klundert komt weer een stapje dichterbij. De plannen zijn financieel, maatschappelijk en ruimtelijk haalbaar, is uit onderzoek gebleken. Daarom heeft de gemeenteraad......

De gemeenteraad heeft in de eerste raadsvergadering na het zomerreces, op donderdag 8 september, de nieuwe griffier benoemd, dat is mevrouw Ineke Vonk- Schenkel. Zij volgt Ariëtte Goslings op, die......

Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 september viert Zevenbergen de officiële opening van de haven en de eerste Zevenbergse Havendagen. Vanwege deze evenementen is het centrum dat weekend afgesloten voor......

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Als blijk van waardering ontvangen mantelzorgers een cadeaubon van € 35,- van de gemeente Moerdijk. Deze bon is te besteden bij verschillende lokale ondernemers....

Zo zag je de haven nog nooit! Op zaterdag 8 oktober organiseert Havenbedrijf Moerdijk samen met ruim 30 bedrijven een dag voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er allemaal op en rond haven- en......