380kV ter inzage

Geplaatst: 13-9-2022

Tot en met vrijdag 14 oktober 2022 liggen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland – Tilburg) het definitief-inpassingsplan, het bijbehorende milieueffectrapport en de nota van antwoord ter inzage. Op 22 september organiseert TenneT een informatieavond om bezoekers bij te praten over de stand van zaken van de hoogspanningsverbinding.

De documenten zijn in te zien op de website van het RvO en tijdens openingstijden op de gemeentehuizen van Dongen en Halderberge. Om de documenten daar in te kunnen zien, is het maken van een afspraak nodig.

Informatiebijeenkomsten

Op 22 september organiseert TenneT tussen 19.00 uur en 21.00 uur een inloopavond. Mensen met vragen over de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost zijn dan van harte welkom. De avond is in De Raayberg aan de Antwerpsestraatweg 267 in Bergen op Zoom. Tijdens de informatieavond worden bezoekers bijgepraat over de verbinding, zoals over het verloop, de planning, de landschappelijke inpassing, werkwegen en -terreinen, mastkeuze, magneetvelden en grondzaken.

Over Zuid-West 380 kV Oost

Zuid-West 380 kV Oost is de te bouwen 380 kV hoogspanningsverbinding die loopt van hoogspanningsstation Rilland naar het nieuw te bouwen 380 kV station Tilburg. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg heeft te weinig capaciteit om de duurzame elektriciteit te transporteren die in de toekomst wordt opgewekt door bijvoorbeeld windparken op zee. Daarnaast is onderhoud aan de bestaande verbinding niet mogelijk zonder de hoeveelheid elektriciteit die over de lijn wordt getransporteerd, te verminderen. Een dergelijke ingreep brengt een betrouwbare energievoorziening in gevaar.