‘Experiment’ moet zorgen voor extra doorstroming op Moerdijkse woningmarkt

Geplaatst: 7-9-2022

Foto door Gerbert Kannekens

Moerdijk wil een extra middel inzetten om iets te doen aan het woningtekort. De gemeente vraagt bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de zogenaamde experimentenstatus aan, voor initiatieven om arbeidsmigranten en andere woningzoekenden tijdelijk te kunnen huisvesten. Met die status is het mogelijk om de plannen sneller te realiseren, omdat procedures dan worden verkort. Zo hoopt Moerdijk op extra doorstroming, waarvan alle woningzoekenden in de gemeente kunnen profiteren.

Op basis van de Crisis- en herstelwet kunnen gemeenten initiatieven waarmee ze iets proberen te doen aan het woningtekort indienen als ‘experiment’ bij de landelijke overheid. Geeft die groen licht, dan kan de gemeente ermee aan de slag en mag ze, op grond van deze wet, afwijken van bepaalde regelgeving die normaal geldt.

Initiatieven voor tijdelijke huisvesting

Voor Moerdijk betekent dit concreet dat wanneer de experimentenstatus wordt toegekend, nieuwe initiatieven voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en andere doelgroepen versneld uitgevoerd kunnen worden. De gemeente deed eerder dit jaar een oproep aan onder andere huisvesters en ondernemers om met ideeën te komen om arbeidsmigranten tijdelijk onder te brengen. Er liggen inmiddels elf kansrijke plannen op tafel. Die worden op dit moment beoordeeld op de haalbaarheid ervan. Maar ook kan woningcorporatie Woonkwartier dan versneld een proef starten met tijdelijke woningen. Woonkwartier onderzoekt de mogelijkheden om in Moerdijk tijdelijke woningen te realiseren voor flexwonen, bestemd voor mensen die snel tijdelijk onderdak nodig hebben, bijvoorbeeld door een scheiding.

“Win-winsituatie voor alle woningzoekenden in Moerdijk”

“Dit kan dus een extra injectie zijn waarmee we redelijk snel voor wat meer lucht op onze woningmarkt zorgen”, legt wethouder Danny Dingemans uit. “Daarvan profiteren alle woningzoekenden in Moerdijk. Aan de ene kant de arbeidsmigranten die hier tijdelijk komen werken. We hebben nu nog te weinig woonruimte waar we ze kunnen onderbrengen. Dat zorgt nog te vaak voor onveilige en mensonwaardige situaties. Als we ervoor kunnen zorgen dat zij beter doorstromen, zorgen we ook voor meer woonruimte voor Moerdijkers die met spoed onderdak zoeken. We schatten dat er nu ruim 200 woningen in Moerdijk kamersgewijs worden verhuurd aan arbeidsmigranten. Wanneer die doorstromen naar de nieuwe initiatieven, komen die woningen dus vrij voor andere woningzoekenden.

Overigens is in de voorwaarden voor de nieuw te realiseren huisvesting van arbeidsmigranten opgenomen dat spoedzoekers uit de gemeente niet uitgesloten worden. Hiermee komen door de realisatie van deze huisvesting voor arbeidsmigranten ook voor alle andere spoedzoekers extra mogelijkheden. Als het bovendien ook lukt om het plan van Woonkwartier te realiseren, hebben we nog meer woningen beschikbaar voor inwoners die snel een onderkomen zoeken. Een win-winsituatie dus voor alle woningzoekenden in Moerdijk.”

“Geen middel om partijen te omzeilen”

Wanneer het ministerie de experimentenstatus toekent, moet de gemeenteraad nog wel een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen afgeven. Daarmee krijgt het college van B&W het mandaat om de initiatieven uit te voeren, wat ook voor een kortere procedure zorgt. “Meer snelheid dus, maar zeker geen middel om partijen te omzeilen”, vult Danny Dingemans aan. “De raad moet akkoord gaan en in alle geldende wettelijke procedures krijgen inwoners en belanghebbenden daarna gewoon de kans om eventueel bezwaar of beroep aan te tekenen.”