Groen licht plannen woonwijk Westschans Klundert

Geplaatst: 9-9-2022

De nieuwe woonwijk Westschans in Klundert komt weer een stapje dichterbij. De plannen zijn financieel, maatschappelijk en ruimtelijk haalbaar, is uit onderzoek gebleken. Daarom heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de volgende fase: het ontwerp uitwerken. Ondertussen gaat de gemeente nog kijken of het mogelijk is om de geplande nieuwe ontsluitingsweg van de wijk naar de Stoofdijk op een andere plek aan te leggen, iets verder van vlakbij gelegen woningen in de wijk Blauwe Hoef.

In de nieuwe wijk Westschans wil de gemeente 132 woningen bouwen, met veel ruimte voor groen. Het merendeel daarvan (twee derde) zogenaamde betaalbare woningen: sociale huurwoningen, huurwoningen tot ongeveer €1.000 per maand en koopwoningen tot de zogenaamde Nationale Hypotheek Garantie (dat is nu € 355.000). Het resterende een derde deel van de nieuwe woningen ligt straks boven die kostengrens.

Andere locatie ontsluitingsweg?

De nieuwe ontsluitingsweg is nodig om het extra verkeer, dat door de nieuwe woonwijk ontstaat, goed te kunnen ‘verwerken’. Zonder deze weg worden het centrum van Klundert en de Blauwe Hoefsweg, de Hilsepoort en de Mauritsweg straks te zwaar belast. Een aantal bewoners in de vlakbij gelegen wijk Blauwe Hoef, waar de nieuwe weg is gepland, is echter bang voor overlast en wil daarom dat de weg op ruimere afstand van hun woning komt. Inmiddels ligt er een mogelijke variant op tafel, de weg wordt in dat geval enkele tientallen meters verder van de woningen aangelegd. De gemeente gaat samen met de bewoners kijken hoe deze in het ontwerp ingepast kan worden en of dit financieel haalbaar is.

Om de nieuwe woonwijk en de weg te kunnen realiseren moet de gemeente een extra bedrag van € 3,6 miljoen uit de algemene reserve (zeg maar de spaarpot) halen. Dat komt omdat de grond die moet worden aangekocht inmiddels duurder is dan toen de plannen een paar jaar geleden werden opgesteld. Bovendien zijn de bouwprijzen sindsdien gestegen.

“Alle zeilen bijzetten om wél te kunnen bouwen”

“De behoefte aan nieuwe woningen, en vooral betaalbare, is ook in Klundert erg groot”, legt wethouder Danny Dingemans uit. “Het betekent dat we in dit geval de portemonnee moeten trekken, want anders lukt het gewoon niet om te zorgen dat die nieuwe woningen er ook echt komen. De mogelijkheden in Klundert om te bouwen zijn helaas beperkt, want veel locaties zijn ongeschikt door bijvoorbeeld geluidsbeperkingen, veiligheidseisen en bereikbaarheid. Dus zetten we alle zeilen bij om op een locatie die wél geschikt is wél te kunnen bouwen.”

Planning

Na de zomer start de gemeente in overleg met inwoners met het uitwerken van het ontwerp. Daarna moet de benodigde grond worden aangekocht. Verloopt alles volgens planning dan start eind 2024 de verkoop van de grond.