Moerdijk presenteert sluitende begroting

Geplaatst: 27-9-2022

Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad van Moerdijk de eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode voor. De begroting 2023-2026 is voor alle jaren structureel sluitend. De lasten voor inwoners stijgen met gemiddeld 4,3%. Dat is het saldo van de OZB en rioolheffing (alleen inflatiecorrectie van 7,6%) en de afvalstoffenheffing (daling van de tarieven met 0,4%). Ook in 2023 en verder blijft het voorzieningenniveau op peil en blijven we investeren in de Moerdijkse samenleving.

“Het is een begroting die we met een enigszins dubbel gevoel aanbieden”, aldus wethouder Jack van Dorst namens het college. “Allereerst zijn we hartstikke trots op de financiële gezondheid van de gemeente Moerdijk. De begroting voor de komende jaren is structureel sluitend en we hebben een stevige financiële positie. Voor de jaren 2024 en 2025 voorzien we op dit moment, weliswaar incidenteel, zelfs aanzienlijke financiële ruimte. Maar het is ook een tijd waarin verschillende nieuwe, grote en complexe maatschappelijke opgaven om aandacht vragen. Denk hierbij aan de huisvesting van asielzoekers, Oekraïners, statushouders en arbeidsmigranten, maar ook aan de energiecrisis, die samengaat met enorme inflatie en (energie)armoede. Daarnaast zijn er signalen dat gemeenten de komende periode een rol krijgen in het proces rond het oplossen van het stikstofvraagstuk. Dit zijn allemaal zaken die om extra capaciteit vragen, terwijl de arbeidsmarkt op dit moment extreme vormen van krapte aanneemt.”

Het college kijkt met enige zorg naar deze ontwikkelingen en realiseert zich tegelijkertijd dat de gemeente een goede uitgangssituatie heeft. Moerdijk is financieel gezond en er is ruimte in de begroting om maatregelen te nemen als die nodig zijn. Jack van Dorst: “Ook hebben we in coronatijd én met de (nood)opvang van vluchtelingen veel vertrouwen gekregen dat wij in onvoorziene situaties snel en effectief kunnen handelen”.

Lokale lasten

In totaal stijgen de gezinsgebonden heffingen (OZB, afval en riool) in 2023 met gemiddeld 4,3%. Voor een meerpersoonshuishouden komt dat neer op gemiddeld € 2,98 per maand. Voor een éénpersoonshuishouden is dat bedrag € 2,58. De stijging komt door de inflatiecorrectie van 7,6% op de OZB en de rioolheffing. Bij de afvalstoffenheffing is een tariefsverlaging mogelijk van 0,4%, wat de totale stijging dempt. Voor de afvalstoffen- en rioolheffing geldt het principe van volledig kostendekkende tarieven. Dit betekent dat alleen de kosten die daadwerkelijk voor deze taken worden gemaakt, in rekening worden gebracht.

Vervolg

Vandaag biedt het college de begroting aan de raad aan. Het vervolg ziet er als volgt uit: 

  • 10 november: raadsvergadering over de vaststelling van de begroting

De documenten kunt u bekijken op de pagina 'Financiële documenten'