Moerdijk zet alle 'buitenprojecten' overzichtelijk op de (Kern)kaart

Geplaatst: 7-9-2022

Welke woningbouwprojecten staan er op stapel in het dorp of stadje waar ik woon? En wat gebeurt er qua onderhoud in de openbare ruimte, bijvoorbeeld aan wegen en bruggen, of is recent juist afgerond? Het is voortaan allemaal overzichtelijk te zien op een zogenaamde Kernkaart. Elke plaats in Moerdijk heeft vanaf nu zo’n eigen Kernkaart, met daarop alle ‘buitenprojecten’: woningbouw, vastgoed, onderhoud van infrastructuur, riolering en openbare ruimte en sociale projecten. Elf in totaal dus, voor de elf Moerdijkse dorpen en stadjes.

“Verspreid over onze gemeente gebeurt ontzettend veel, elk jaar werken we aan honderden kleine en grote projecten in de openbare ruimte, die zorgen dat we prettig kunnen wonen en werken“, legt wethouder Pauline Joosten uit. “Logisch dat je als inwoner vaak niet weet wat er nou precies in jouw omgeving gebeurt, of hoe een bepaald project ervoor staat. Op de Kernkaart van jouw woonplaats kan je voortaan in een oogopslag zien wat er waar gebeurt, of op de planning staat.”

Te vinden op de website Gebiedsplannen

Bij elk project staat duidelijk aangegeven welke fase er is bereikt (bijvoorbeeld de ontwerpfase of uitvoering). En waar de gemeente initiatiefnemer is, of bij betrokken, is de naam vermeld van de betreffende ambtenaar als contactpersoon. Zo weten inwoners bij wie ze terecht kunnen voor meer informatie. De elf Kernkaarten zijn te vinden en downloaden op de website Gebiedsplannen. Elk half jaar verschijnt er een nieuwe versie van elke kaart, met daarop de meest actuele stand van zaken.