Omgekeerde vlaggen en de La Vuelta

Geplaatst: 1-9-2022

Wij krijgen vragen van inwoners hoe de gemeente omgaat met omgekeerde vlaggen, een symbool voor de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van de regering. Daarom volgt hieronder een korte uitleg.

Om boeren ruimte te geven voor hun protest, hebben we de vlaggen laten hangen tot na de doorkomst van de La Vuelta. Daarna zijn alle omgekeerde vlaggen van gemeentelijke eigendommen (zoals lantaarnpalen) weggehaald. Op diverse plekken in de gemeente hangen de vlaggen nog wel. Dat is bijvoorbeeld het geval langs de provinciale weg N285. De lantaarnpalen die daar staan zijn eigendom van de provincie. De provincie hanteert het beleid dat vlaggen blijven hangen als ze geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Ook hangen er nog vlaggen op particulier grondgebied.

In verband met de doorkomst van de La Vuelta zijn er op diverse plaatsen in de gemeente snelheidsbeperkende paaltjes weggehaald. Die paaltjes worden tussen nu en half september weer teruggeplaatst.