Voorlopig ontwerp deel vernieuwd centrum Klundert klaar

Geplaatst: 7-9-2022

Hoe gaat het vernieuwde centrum van Klundert eruitzien? Met het voorlopig ontwerp voor het centrumgedeelte Voorstraat – Molenstraat – Zevenbergsepoort wordt dat weer een stuk duidelijker. De Voorstraat, de Molenstraat en de Zevenbergsepoort worden opnieuw ingericht. De belangrijkste veranderingen zijn het vernieuwen of aanpassen van de bestrating, bomen krijgen waar nodig meer ruimte en op een paar plekken worden de parkeerplaatsen anders verdeeld, of komen er nieuwe bij.

Twee voorwaarden waren belangrijk bij het maken van het nieuwe ontwerp. Ten eerste het behoud van de bomen in het gebied. Daarnaast het behoud van zoveel mogelijk parkeerplaatsen. De bomen hebben meer ruimte nodig om verder te kunnen groeien en gezond te blijven, dat blijkt ook uit de druk door wortels op delen van de bestrating. Het behoud van het aantal parkeerplaatsen is belangrijk voor omwonenden en ondernemers.

Ruimte voor bomen én zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden

Op basis van die voorwaarden is er in het voorlopig ontwerp voor gekozen om de parkeerplaatsen anders te verdelen. Dat betekent in de Voorstraat bijvoorbeeld straks twee, in plaats van drie parkeerplaatsen tussen de bomen. Bovendien komt er een aantal nieuwe parkeerplaatsen, bijvoorbeeld bij de vlonders. Zo krijgen de bomen de ruimte om te kunnen groeien én blijven zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden.

Het voorlopig ontwerp is gemaakt in opdracht van de gemeente Moerdijk door civieltechnisch bureau Atab. In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en randvoorwaarden die zijn verzameld in de speciale werkgroep, die zich bezighoudt met het nieuwe centrumplan voor Klundert. In die werkgroep zitten inwoners en ondernemers uit Klundert en vertegenwoordigers van de gemeente. Deze werkgroep wil het voorlopig ontwerp met toelichting graag delen met inwoners en ondernemers uit Klundert. Het ontwerp is te bekijken via de website Leefbare Buurt. klik op het logo gemeente Moerdijk (login = herinrichtingcentrumklundert en wachtwoord = klundert2022!) en klik vervolgens op blokje ‘Media’. Belangstellenden kunnen in het veld ‘opmerkingen’ hun reactie geven op het ontwerp tot en met vrijdag 30 september. Mochten belangstellenden geen internet hebben dan kunnen ze contact opnemen met Atab Civiele Techniek via 06-53265764 of door een e-mail te sturen naar j.treffers@atabcivieletechniek.nl.

Kort samengevat: de plannen

De Voorstraat krijgt nieuwe bestrating en nieuw groen. Het voetgangersgebied wordt vergroot en er komen duidelijke fietsstroken. Om de bomen meer ruimte te geven en de veiligheid te vergroten worden de parkeerplaatsen anders ingedeeld. Dat betekent straks 27 parkeerplaatsen, waarvan 5 bij de vlonders. Dat zijn er dan 6 minder dan nu.

Ook de Molenstraat krijgt nieuwe bestrating en nieuwe groen. Ook hier wordt het voetgangersgebied vergroot en komen er duidelijke fietsstroken. Tien bomen, die op termijn niet levensvatbaar zijn en bij een storm kunnen omwaaien, worden verwijderd. Er komen straks in totaal 38 parkeerplaatsen, waarvan 5 extra parkeerplaatsen bij de vlonders. Voor de Molenstraat betekent dat 7 extra parkeerplaatsen.

De hele Zevenbergsepoort wordt opnieuw ingericht. De bestrating van de Zevenbergsepoort wordt aangepast en er komt nieuw groen. Het huidige parkeerterrein wordt ingericht als een multifunctioneel plein, voor bijvoorbeeld evenementen of de weekmarkt. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk, namelijk 24. Bij de parkeerplaatsen langs de Bottekreek krijgen de bomen meer ruimte en gaat het aantal parkeerplaatsen van 9 naar 6.

Impuls voor een levendig centrum

“De aanpassingen in het gebied Voorstraat-Molenstraat-Zevenbergsepoort zijn onderdeel van een aantal acties die zorgen voor een levendig centrum van Klundert, waar het ook in de toekomst prima wonen en ondernemen is. Eerder werden de vlonders al vernieuwd”, licht wethouder Danny Dingemans toe. Later dit jaar volgen nog plannen voor De Doorsteek in het winkelcentrum, de Westerstraat en de supermarkt.

Planning

De komende maanden worden reacties van onder andere omwonenden en ondernemers uit Klundert verzameld en waar mogelijk verwerkt in een definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp delen we dit najaar vervolgens weer met de inwoners en ondernemers uit Klundert. De planning is om vervolgens begin 2023 te starten met de werkzaamheden. Als er zicht is wanneer er gestart gaat worden, informeren we tijdig inwoners en ondernemers uit Klundert.