Zevenbergen Oost cruciaal voor realisatie 2.700 woningen

Geplaatst: 29-8-2023

Met het plan Zevenbergen Oost zet de gemeente Moerdijk een belangrijke stap in het verwezenlijken van de woningbouwopgave van 2.700 woningen. Dit ambitieuze project richt zich op het ontwikkelen van een gefaseerde woningbouw van minimaal 1.000 woningen, waarvan 65% in de categorie ‘betaalbaar’. Wethouder Danny Dingemans benadrukt het belang van dit initiatief: ,,Zevenbergen Oost is een essentiële pijler om te kunnen voldoen aan de afgesproken woningbouwopgave. Tegelijkertijd zorgen we met deze nieuwe woonwijk voor een leefbare, betaalbare en groene woonomgeving voor onze inwoners."

Het project Zevenbergen Oost bestaat naast de gefaseerde woningbouw ook uit de aanleg van de Verlengde Zuidrand en de realisatie van de Zuidrandtunnel. De verlengde Zuidrand is de verbinding van de weg Zuidrand naar de Oostrand (N389) in Zevenbergen. Hiervoor is een tunnel onder het spoor nodig: de Zuidrandtunnel (tunnel vanuit Bosselaar Zuid naar Zevenbergen Oost).

Woningbouw én infrastructuurprojecten

Het project Zevenbergen Oost bestaat uit verschillende deelprojecten die de komende jaren gerealiseerd worden. De aanpak begint met de voorbereiding en realisatie van de deelprojecten Markvelden Noord (450 woningen), Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel. De overige deelprojecten bevinden zich in de initiatieffase en worden voor realisatie nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Een deel van de kosten van de Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel wordt betaald uit de opbrengsten van de woningbouwontwikkeling. Daarnaast vraagt het college de gemeenteraad een aanvullend bedrag van 28,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Woonwijk met brede mix van woningen

In Zevenbergen Oost komt een divers woningaanbod verdeeld over diverse categorieën1: 30% sociale huur, 25% goedkope en middeldure koopwoningen, 35% dure koopwoningen en 10% valt onder de categorie middenhuur. Zevenbergen Oost wordt een groene wijk met energiezuinige en gasloze woningen en veel groen. Dus wonen in evenwicht met de natuur, waar inwoners tot rust en ontspanning kunnen komen.

Kwaliteitsverbetering NS station en De Hil

In het verlengde van de woningbouwontwikkeling Zevenbergen Oost is het voornemen ook een kwaliteitsverbetering te realiseren rondom het NS station en bedrijventerrein De Hil. Dingemans: ,,We willen het station ook aan de zijde van De Hil toegankelijk maken, inclusief een eindhalte voor de snelbus-verbinding tussen Zevenbergen en Breda. Dit in samenhang met een tunnel voor de fietsers, voetgangers en treinreizigers onder het station -de Stationstunnel- en een herinrichting van bedrijventerrein De Hil. De eerste bouwstenen voor een visie zijn inmiddels gemaakt en we gaan samen mét inbreng van de bewoners werken aan een concrete toekomstvisie voor dit gebied.”

Communicatie en participatie

De gemeente zet diverse communicatiemiddelen in om de inwoners én de regio op de hoogte te houden van de voortgang en belangrijke mijlpalen van het woningbouwproject. Er is nu al een klankbordgroep actief. Specifiek voor het opstellen van de toekomstvisie voor de Stationsomgeving en de Hil start binnenkort een participatietraject waarbij inwoners en omwonenden actief worden betrokken. Dit traject bestaat uit inwonersbijeenkomsten, keukentafelgesprekken, infomarkten en andere vormen van interactie om inzichten en ideeën te verzamelen.

Werkzaamheden starten in 2024

De oorspronkelijke planning van het project Zevenbergen Oost blijft ongewijzigd. Het bestemmingsplan voor de deelprojecten Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel gaat dit jaar nog in procedure, zodat de eerste werkzaamheden in 2024 van start kunnen gaan. Hoewel de planning voor de overige projectdelen nog niet is vastgesteld, volgt Markvelden Zuid na Markvelden Noord, waarschijnlijk daarna gevolgd door Zwaneveld.

Woningbouw in de kleine woonplaatsen

Ook in de andere kernen binnen de gemeente lopen woningbouwprojecten. Projecten zoals Het Bolwerk en Westschans in Klundert, Waterwijk in Fijnaart, Waterfront in Moerdijk, nieuwbouwwijk Willemstad Oost in Willemstad en Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek zijn al opgestart, bevinden zich in de voorbereidingsfase of zijn bijna afgerond. Ook zijn er plannen in voorbereiding voor de komende tien jaar op acht verschillende locaties in kleinere woonplaatsen, zoals Helwijk, Noordschans, Standdaarbuiten en Langeweg.

Bekijk voor meer informatie de projectpagina Zevenbergen Oost.