Herdenking Watersnoodramp

Geplaatst: 2-2-2023

In Heijningen werd gisteren de Watersnoodramp in het Pestalozzihuis herdacht. Dit gemeenschapshuis werd dat na de ramp door een liefdadigheidsinstelling aan de gemeenschap geschonken werd. De zeventigste herdenking was ingetogen. In de gemeente Moerdijk zijn 103 mensen overleden, 99 inwoners en 4 militairen die na de ramp kwamen helpen.

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke: “Als ik bij huwelijksjubilea ben, dan praten mensen wel over de oorlog, maar niet over de Watersnoodramp. Het verlies en de pijn is voor mensen echt te veel. Maar we moeten onze dierbaren blijven herdenken, dat blijft generaties lang tellen.”

Iedere spreker benadrukte deze middag de risico’s van klimaatverandering en dat het water zomaar weer kan komen. Chiem de Vos, voorzitter van de Stichting Watersnoodherdenking Moerdijk droeg twee zelfgeschreven gedichten voor. Hij vertelde hoe hij als kind huis en haard verloor. Het duurde lang voordat het gezin weer een eigen woning had. Kinderen van basisschool ‘t Kompas in Heijningen zongen het lied ‘Watermensen’ van de 3J’s. Aansluitend werden bij het monument aan de Hoge Heijningsedijk bloemen en kransen gelegd. De plechtigheid werd afgesloten met een defilé rond het monument.