Nieuwe Visie Werkplein Hart van West-Brabant vraagt om meer samenwerken op locatie

Geplaatst: 21-2-2023

In juni 2021 nam de gemeenteraad voor het eerst kennis van de nieuwe visie van het Werkplein Hart van West-Brabant. De aanleiding van deze nieuwe visie is dat het Werkplein meer oog wil hebben voor de menselijke maat, of terwijl wat heeft een inwoner nu daadwerkelijk nodig op de gebieden van werk en opleiding en hoe kan het Werkplein daarbij het beste ondersteunen.

Het Werkplein is nog een relatief nieuwe organisatie (2015). De eerste jaren hebben zij gewerkt aan een stevig fundament. Nu is het dus tijd voor de volgende stap. De kern van deze verandering is dat werk nog meer dan nu de talenten en kwaliteiten van onze inwoners centraal willen stellen.

Een van veranderingen die het Werkplein gaat doorvoeren is dat er medewerkers van het Werkplein met regelmaat ook aanwezig gaan zijn in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast gaan de medewerkers van het Werkplein in de toekomst gebruik maken van andere werklocaties in Moerdijk. Hiermee willen zij niet alleen dichter bij onze inwoners werken maar ook bij de collega's van het sociaal domein.

Aangezien er nog veel georganiseerd moet worden (werkafspraken, logistieke zaken, privacy, beveiliging en dergelijke) vindt deze manier van werken in een aantal fases plaats. De eerste fase is de 'zachte landing' of terwijl het kennismaken van medewerkers van het Werkplein en gemeente Moerdijk.

Dinsdag 14 februari vond er een eerste 'kennismaking' plaats tussen deze medewerkers. Binnen zeer korte tijd komen er ook al medewerkers van het Werkplein in het gemeentehuis wat uren werken en gesprekken voeren met inwoners. Een eerste stap naar een nog betere samenwerking met het Werkplein met als belangrijkste doel onze inwoners de juiste en snelle zorg bieden die zij van ons mogen verwachten. Kijk voor meer informatie wat het Werkplein voor jou kan betekenen op de website van Werkplein Hart van West-Brabant of bekijk het persbericht op de website van Werkplein Hart van West-Brabant.