Krachtenbundeling voor meer steun aan kinderen in armoede

Geplaatst: 27-1-2023

De Brabantse jeugdfondsen voor sport en cultuur zijn per 1 januari samengegaan. Als het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant is het fonds momenteel actief in achttien Brabantse gemeenten. In deze gemeenten kunnen kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld op kosten van het fonds een sport beoefenen of kunstlessen volgen. Ook gemeente Meierijstad is aangesloten bij het fonds.

Eén op de elf kinderen in Brabant groeit op in armoede. En nog meer jonge Brabanders
ondervinden momenteel dat hun ouders moeite hebben om de eindjes aan het elkaar te
knopen. Het nieuwe fonds maakt het mogelijk dat ook zij lid kunnen worden van een
sportvereniging of kunst- en cultuurlessen kunnen volgen.

Hoge aantallen aanvragen

Vorig jaar hebben in Brabant 2.451 kinderen en jongeren met behulp van het
Jeugdfonds kunnen sporten. De aanvragen voor kunstlessen bereikten een record: 1.087
kinderen en jongeren gingen op les bij een muziekschool of bijvoorbeeld een
kunstencentrum.

Riny van Rinsum, voorzitter van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant: “De Brabantse
fondsen werkten al langer samen. Door onze samenwerking te formaliseren, kunnen we
nog efficiënter en effectiever samenwerken en zo nog meer kinderen en jongeren laten
meedoen. Of ze nu willen voetballen, een instrument willen leren bespelen, zwemmen,
dansen, boksen of op theaterles. In deze tijd van de torenhoge inflatie en stijgende
prijzen voor primaire levensbehoeften is dat hard nodig.”

Hoe werkt het Jeugdfonds?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant betaalt de contributie of het lesgeld voor
kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor sporten of
kunst en cultuur. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door bijvoorbeeld een
leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam. Op de
website van het fonds staan per gemeente de contactgegevens van de zogenoemde
intermediairs die namens de ouders een bijdrage kunnen aanvragen. Binnen drie weken
horen de ouders of de aanvraag is goedgekeurd en kunnen ze hun kind(eren) opgeven.
De contributie of het lesgeld gaat rechtstreeks naar de club of de lesgever.

Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.