Nieuwe Inwonerspeiling: hoe tevreden bent u over allerlei zaken?

Geplaatst: 24-1-2023

Binnenkort ligt ie bij ongeveer 15.000 huishoudens in onze gemeente in de brievenbus: een uitnodiging om deel te nemen aan de nieuwe Inwonerspeiling. Van elk huishouden ontvangt één persoon van 18 jaar of ouder een lijst met vragen op het gebied van dienstverlening, openbare ruimte, zorg en de relatie tussen bestuur en inwoners. Krijgt u zo’n uitnodiging? Vul de vragenlijst dan in. Want uw antwoorden kunnen ons helpen om de zorg voor uw buurt en onze dienstverlening te verbeteren.

Elke twee jaar voeren we (net als veel andere Nederlandse gemeenten) de Inwonerspeiling uit. De Inwonerspeiling is een onderzoek naar wat u vindt van de buurt waarin u woont, uw leefsituatie en over uw ervaringen met de gemeente. Het is voor ons belangrijk te weten wat u vindt en welke verbeterpunten u ziet. Zo zijn we aan de hand van uitkomsten van de vorige Inwonerspeiling bijvoorbeeld aan de slag gegaan met het verbeteren van punten van onze dienstverlening, en samenwerken met inwoners.

Vrijwillig, vrijblijvend en vertrouwelijk

We hopen dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen, want zo krijgen we het meest volledige beeld. Deelname is vrijwillig en volledig vrijblijvend. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. In de brief staat duidelijk uitgelegd hoe u de vragenlijst kunt invullen. Wordt u niet persoonlijk uitgenodigd, dan kunt u niet meedoen.

De resultaten

Halverwege dit jaar zijn de resultaten van de Inwonerspeiling bekend. We houden u hierover op de hoogte via onze gemeentepagina in de Moerdijkse Bode, op onze Facebookpagina Gemeente Moerdijk en op onze website. Meer informatie vindt u op de website 'Waar staat je gemeente'