Uitkomsten verkeersenquete autovrij centrumplein Fijnaart

Geplaatst: 19-1-2023

Een bruisend dorpshart met winkels, supermarkt, horeca en evenementen hebben een belangrijke functie voor de vitaliteit van een centrum. Een dorpshart dat aantrekkelijker en gezelliger wordt en waar je graag komt en spontaan wilt blijven hangen, daar is in Fijnaart behoefte aan. Op dit moment heeft Fijnaart verschillende commerciële en maatschappelijke voorzieningen die verspreid liggen over het dorp.

Vanuit de vastgestelde Centrumvisie Fijnaart (december 2021) is het gewenst dat publiekstrekkers naar het centrum komen. In combinatie met functies, zoals appartementen, supermarkt en een upgrade van de openbare ruimte ontstaat een gezellig en levendig dorpshart waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarom onderzoekt de gemeente de haalbaarheid van een autovrij centrumplein.

Om onder bewoners, winkeliers en andere betrokkenen van Fijnaart te peilen hoe tegen een autovrij centrumplein wordt aangekeken, heeft de gemeente Moerdijk van 24 november 2022 tot en met 9 december 2022 een digitale vragenlijst online gezet. In deze online omgeving konden respondenten op een kaart positieve punten en/of verbeteringen plaatsen. Hierbij zijn veel opmerkingen, kansen en wensen doorgegeven voor een levendig en vitaal Fijnaart. De bijlage vat de uitkomsten van de vragenlijst beknopt samen.

Bekijk de uitkomsten van de verkeersenquête.