Voorbereidingen verbouwing gemeentehuis Moerdijk kunnen starten

Geplaatst: 20-1-2023

De Moerdijkse gemeenteraad heeft het definitieve ontwerp voor de verbouwing van het gemeentehuis goedgekeurd. Dat betekent groen licht om te starten met de voorbereidingen. Verwachting is dat de eerste verbouwingswerkzaamheden in het tweede kwartaal van dit jaar kunnen starten.

De bouwkosten vallen bijna 3 miljoen euro hoger uit dan begroot. Dat komt onder andere door de sterk gestegen kosten van bouwmaterialen. Een deel van die kosten wordt naar verwachting straks terugverdiend door onder andere hogere opbrengsten dan begroot van externe huurders, die een plek krijgen in het verbouwde pand. Er hebben zich al vier partijen gemeld die interesse hebben.

Erg verouderd gebouw

De verbouwing van het Moerdijkse gemeentehuis is nodig omdat het gebouw na bijna 25 jaar op veel plekken erg verouderd is en toe aan vernieuwing van onder andere het klimaatsysteem en de werkruimtes. In 2021 werden de centrale hal en de balies al opgeknapt, nu volgen dus de kantoor- en vergaderruimtes en de raadzaal. De ouderwetse kantoortuinen met vaste werkplekken verdwijnen en doordat de medewerkers straks een werkplek zoeken die past bij het werk dat ze gaan doen, komt er zo’n 1300 m2 aan ruimte vrij. Die komt beschikbaar voor verhuur aan en gebruik door externen.

Diverse oorzaken hogere verbouwingskosten

Vorig jaar werd een eerste ontwerp gepresenteerd. Daarin werd voorgesteld om de raadzaal te verhuizen naar de eerste verdieping van het gemeentehuis. Een klankbordgroep met raadsleden gaf echter de voorkeur aan behoud van de raadzaal waar die zich nu bevindt, op de begane grond. In het nieuwe, aangepaste ontwerp dat nu is goedgekeurd blijft de raadzaal daar en kan de zaal ook beter ingezet worden voor bijvoorbeeld huwelijken of bijeenkomsten van de bibliotheek. Het betekent wel dat er aanpassingen nodig zijn. Samen met de flink gestegen kosten van bouwmaterialen, de schaarste van die materialen en ook vakmensen, de aanhoudende oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en stijgende energiekosten maakt het dat er € 2,8 miljoen extra nodig voor de verbouwing.

Kosten straks deels terugverdiend

Een deel van die kosten kan straks dus worden terugverdiend door huuropbrengsten. Bibliotheek Zevenbergen, politie, ICT-WBW en Werkplein Hart van West-Brabant hebben interesse om straks ruimte in het gemeentehuis te huren. En met nog een paar partijen worden op dit moment gesprekken gevoerd. Maar ook de keus om het gebouw gasvrij te maken (het gemeentehuis gaat van het gas af) zorgt dat de kosten voor energieverbruik straks minder hard zullen stijgen. Zo verdient deze investering zich dus terug.

“Renoveren kun je niet voor je uit blijven schuiven”

“Ik kan me goed voorstellen dat sommige mensen denken: wat een bedrag, moet dat nou echt, die verbouwing?”, reageert wethouder Bennie Blom. “Ja dus. Op veel plekken is het gebouw echt verouderd en renoveren kun je niet voor je uit blijven schuiven. We hadden ook kunnen kiezen voor een gedeeltelijke renovatie, in plaats van verbouwen. Maar dat zou op de langere termijn alleen maar tot hogere kosten leiden en waarschijnlijk lagere huurinkomsten. We moeten dan over een aantal jaren bijvoorbeeld toch de raadzaal verbouwen, omdat we binnen afzienbare tijd 40.000 inwoners verwachten in Moerdijk. Dat betekent meer raadszetels, eventueel een extra wethouder, meer ruimte nodig dus. Bovendien: door nu goed te verbouwen zorgen we ervoor dat het gemeentehuis past bij hoe we willen werken: samen met inwoners, verenigingen en bedrijven. Het verbouwde gemeentehuis wordt een plek waar iedereen welkom is. Niet alleen met vragen, of voor onze dienstverlening, maar ook om te overleggen en gebruik te maken van de publiekstoegankelijke ruimtes. En nee, deze verbouwingskosten komen niet op het bordje van onze inwoners terecht. Geen verhoging dus van de lokale lasten om die kosten te dekken.”

Planning

Meteen na de goedkeuring door de gemeenteraad start de aanbestedingsprocedure voor de aannemer die het werk gaat uitvoeren. Verwachting is dat in het tweede kwartaal van dit jaar de bouwwerkzaamheden kunnen starten. Komende zomer kan dan het eerste deel van het gebouw klaar zijn. Verloopt alles volgens planning dan is de hele verbouwing in het eerste kwartaal van 2024 afgerond.

Bekijk de infographic over de verbouwing dit jaar.