Voorlezen vergroot je wereld

Geplaatst: 26-1-2023

Deze week zijn de Nationale Voorleesdagen. De leesvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden. Dat blijkt uit de nationale peiling Leesvaardigheid. Om de dalende trend te keren zijn er zowel veranderingen in het leesonderwijs nodig als in het leesgedrag van leerlingen thuis. Diverse scholen organiseren een voorleesontbijt. Zo ook de Arenbergschool in Zevenbergen waar wethouder Jack van Dorst is gaan voorlezen. Daarnaast zijn er onder andere Voorleeskisten ontwikkeld die ingezet kunnen gaan worden na de carnavalsvakantie op de Moerdijkse basisscholen.

In de Voorleeskisten zitten prentenboeken met maatschappelijke actuele thema’s met rijke teksten. Rijke teksten verrassen en maken een kind nieuwsgierig. Het kind wil meer weten over het thema en heeft zin om meer te horen. Voorlezen in rijke taal vergroot de woordenschat en de belevingswereld van een kind.

Voorleeskisten

Op basisschool de Molenvliet in Klundert werden de Voorleeskisten gelanceerd tijdens onder andere het voorleesontbijt. Wethouder Pauline Joosten was aanwezig bij de lancering. Het project is een samenwerking tussen onderwijs, gemeente / Meer Moerdijk en bibliotheek. Samen bundelen we de krachten om de woordenschat bij het jonge kind te vergroten.

Wethouder Pauline Joosten: "Voorlezen is niet alleen ontzettend gezellig en leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Voorlezen heeft tal van positieve effecten op zowel de emotionele, cognitieve als sociale ontwikkeling van een kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn, zeg ik als voormalig juf, moeder èn wethouder!"

Gebruik Voorleeskisten

De initiatiefneemster van de Voorleeskisten is Jolanda Smit, leerkracht op basisschool De Molenvliet. Jolanda vertelt dat de betrokkenen bijna twee jaar aan dit project hebben gewerkt. “Het is een stevig project geworden, waarbij beleidsmatig goed is nagedacht over de werking en slagingskans van deze Voorleeskisten, want je kunt niet vroeg genoeg beginnen met leesbevordering! Voorlezen is een fijn moment voor kinderen en ook voor de voorlezers. De thema's van de kisten zijn breed maatschappelijk gekozen, zoals diversiteit, veranderende families, omzien naar elkaar en de wereld is groter. Het is fijn dat er veel boeken rondom dit thema in de kist zitten. De leerkrachten kunnen de Voorleeskisten op verschillende manieren gebruiken. Ze behandelen bijvoorbeeld een thema dat aansluit bij een thema van de school.”

Betrokkenheid ouders en bovenbouw leerlingen

“Samen met de ouders van onze leerlingen willen we het plezier in voorlezen vergroten” vertelt Jolanda. Het idee is dat ouders en leerlingen uit de hogere groepen bijvoorbeeld elke woensdag, gedurende een vaste periode, in groep 1 t/m 4 komen voorlezen. In de komende weken worden ouders meegenomen in dit initiatief om nog meer mensen aan het voorlezen te krijgen. De lancering van de Voorleeskisten was op De Molenvliet, tijdens het voorleesontbijt. De groepen 1 en 2 zullen daarna verdergaan met het project: De wereld is groter en de groepen 3 en 4 hebben het thema: Omzien naar elkaar.