Lekkage op schip haven van Moerdijk

Geplaatst: 23-6-2023

Aan de wachtsteiger van de haven van Moerdijk ligt een schip met een lekkage boven de waterlijn.

Het betreft een koolwaterstof die wordt gebruikt in de rubberindustrie. De gemeten waardes zijn zo laag dat dit geen risico oplevert. Het schip wordt gerepareerd. Werkzaamheden worden afgestemd met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De laatste stand van zaken vanuit de Veiligheidsregio kunt u lezen op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.