Moerdijk in 2040: ontwerp Omgevingsvisie ter inzage

Geplaatst: 6-6-2023

De gemeente Moerdijk stelde het afgelopen 1,5 jaar samen met inwoners en andere betrokkenen een Omgevingsvisie op. Het ontwerp van de Omgevingsvisie ligt ter inzage van 7 juni tot en met 18 juli. Tijdens die periode kan iedereen een zienswijze indienen.

Terugblik

Afgelopen 1,5 jaar deelden tientallen inwoners en ondernemers hun dromen, wensen en ideeën voor de toekomst van de gemeente Moerdijk tijdens drie ‘Ateliers Moerdijk 2040’. Ook ontvingen we ruim 1.000 reacties op een vragenlijst. We haalden op wat onze gemeente kenmerkt, wat inwoners zouden verbeteren en met welke onderwerpen we de komende jaren aan de slag moeten. Zo dachten we na over de toekomst op het gebied van bijvoorbeeld wonen, klimaat, gezonde leefomgeving, economische ontwikkeling, voorzieningen, energietransitie en het buitengebied.

Ontwerp Omgevingsvisie

De ontwerp Omgevingsvisie is opgebouwd uit:

  • een beschrijving van de huidige situatie en de opgaven die op ons afkomen
  • de kernambities
  • het toekomstverhaal
  • de uitwerkingen per deelgebied, waarin de ambities zijn vertaald in gebiedsgerichte keuzes
  • een uitvoeringsparagraaf
  • en een visiekaart

Hoe kunt u de ontwerp Omgevingsvisie bekijken?

Het is nu zover dat de ontwerp Omgevingsvisie klaar is. Iedereen kan die bekijken via onze website of via de website van Ruimtelijke Plannen.. Op deze site vindt u de visie als u het plannummer NL.IMRO.1709.Omgevingsvisie2040-OV30 invoert.

Daarnaast ligt een papieren versie ter inzage in het gemeentehuis, Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt u bij de receptie deze papieren versie inzien. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Reageren?

Iedereen kan tot en met 18 juli 2023 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerp van de Omgevingsvisie. U kunt dit doen door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen of een mail te sturen aan info@moerdijk.nl, onder vermelding van “Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Moerdijk”. Voor het eventueel indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk om uiterlijk één week voor het einde van de termijn van terinzagelegging een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur schriftelijk.

Meer informatie

Op onze pagina Omgevingsvisie vindt u meer uitleg over de omgevingsvisie en welke stappen zijn gezet.