Voorstel asielopvang naar gemeenteraad

Geplaatst: 22-6-2023

Het college heeft een raadsvoorstel om op de Schansdijk door het COA een opvanglocatie te laten realiseren aangeboden aan de gemeenteraad. Het gaat om een plek voor maximaal 200 asielzoekers en/of statushouders.

Alle stukken die zijn aangeboden aan de raad vindt u op de website Bestuurlijke Informatie.  Algemene informatie vindt u op de pagina 'Asielopvang'.

Bespreking gemeenteraad: 29 juni en 13 juli

De gemeenteraad behandelt het voorstel op twee momenten:

  • 29 juni: commissievergadering, start 19.30 uur. Dit is een openbare bijeenkomst die ook online is te volgen via de website Bestuurlijke Informatie. U kunt uw mening geven over het onderwerp door in te spreken. U moet zich hiervoor wel aanmelden. Dit kan bij de raadsgriffier, uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering.
  • 13 juli: raadsvergadering, start 19.30 uur. Dit is een openbare bijeenkomst die ook online is te volgen via de website Bestuurlijke Informatie.