Moerdijk zet alle ‘buitenprojecten’ overzichtelijk op de (kern)kaart

Geplaatst: 21-3-2023

Welke woningbouwprojecten staan er op stapel in het dorp of stadje waar ik woon? En wat gebeurt er qua onderhoud in de openbare ruimte, bijvoorbeeld aan wegen en bruggen, of is recent juist afgerond? Het is sinds vorig jaar allemaal overzichtelijk te zien op een zogenaamde Kernkaart.

Elke plaats in Moerdijk heeft zo’n eigen Kernkaart, met daarop alle ‘buitenprojecten’: woningbouw, vastgoed, onderhoud van infrastructuur, riolering en openbare ruimte en sociale projecten. Twaalf in totaal dus, voor de elf Moerdijkse dorpen en stadjes én het buitengebied. De kernkaarten zijn nu, een half jaar na de introductie, voor het eerst geactualiseerd. 

“Verspreid over onze gemeente gebeurt ontzettend veel, elk jaar werken we aan honderden kleine en grote projecten in de openbare ruimte, die zorgen dat we prettig kunnen wonen en werken“, legt wethouder Pauline Joosten uit. “Logisch dat je als inwoner vaak niet weet wat er nou precies in jouw omgeving gebeurt, of hoe een bepaald project ervoor staat. Op de Kernkaart van jouw woonplaats kun je in een oogopslag zien wat er waar gebeurt, of op de planning staat. Elk half jaar verschijnt er een nieuwe versie van elke kaart, met daarop de meest actuele stand van zaken.” 

Te vinden op de website van Gebiedsplannen

Bij elk project staat duidelijk aangegeven welke fase er is bereikt (bijvoorbeeld de ontwerpfase of uitvoering). En waar de gemeente initiatiefnemer is, of bij betrokken, is de naam vermeld van de betreffende ambtenaar als contactpersoon. Zo weten inwoners bij wie ze terecht kunnen voor meer informatie. De twaalf Kernkaarten zijn te vinden en downloaden op de website van Gebiedsplannen.