Op weg naar een levendig dijkplein voor Fijnaart met een dorpshart waar ontmoeting centraal staat

Geplaatst: 22-3-2023

Fijnaart heeft behoefte aan een gezellig, centraal en verbindend dorpshart met winkels, appartementen, evenementen en horecagelegenheden met het terras voor Fijnaart! Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en plezier kunnen hebben. Dit blijkt uit de drukbezochte dorpsavond in de Parel in Fijnaart gisterenavond waar onder andere het stedenbouwkundig schetsontwerp van het autovrij dijkplein gepresenteerd is door bureau Rho. De ongeveer 100 belangstellenden zijn enthousiast en geïnteresseerd, maar ook kritisch met elkaar in gesprek gegaan om gezamenlijk stappen te gaan zetten om te werken aan een levendig dorpshart in het historisch centrum in Fijnaart.

Blij verrast

Meerdere belangstellenden gaven aan dat ze blij verrast waren van het ontwerp van het dijkplein. “Het ontwerp ziet er mooi uit, een bruisend hart maak je naast onder andere terrassen, winkels en woningen ook door met elkaar mee te doen aan de verschillende Fendertse activiteiten. Evenementen maak jezelf!”. Een jongere gaf tijdens de avond aan dat hij blij is dat er eindelijk iets gaat gebeuren in het centrum. “Wij als jongeren willen graag in Fijnaart blijven wonen. Dit plan is echt nodig om een boost te geven aan het centrum met mogelijkheden voor starterswoningen, zodat we in Fijnaart kunnen blijven.” Ook is er een aantal kritische aandachtpunten van inwoners meegegeven over onder andere de ontsluiting van het nieuwe terrein vanaf de Kadedijk, de duur van het project en de daarbij komende zorgen over geluidsoverlast. We zijn als gemeente ons bewust dat dit aandachtspunten zijn en gaan op korte termijn in gesprek met de betreffende bewoners.

Functies bij elkaar brengen

Inwoners en ondernemers gaan bij een vitaal centrum hun omgeving anders gebruiken. Een gezellig, levendig centrum waar functies zoals horeca met terrassen, kleinschalige detailhandel, appartementen voor starters en senioren en een supermarkt met elkaar verbonden zijn en elkaar kunnen gaan versterken. Dit, in combinatie met het organiseren van gezamenlijke evenementen en culturele initiatieven in het dorpshart, gaat zorgen voor een levendig dorpshart voor Fijnaart. “Een bruisend bereikbaar dorpshart waar inwoners, ondernemers en bezoekers samen komen, elkaar ontmoeten en plezier hebben bij de verschillende evenementen waar we in Fijnaart met elkaar zo behoefte aan hebben”, licht wethouder Danny Dingemans toe.

Primeur voor Fijnaart

Fijnaart had tijdens de dorpsavond de primeur als aftrap voor de campagne vitaal Moerdijk. In samenwerking met onder andere lokale ondernemers en inwoners is er een video gemaakt over het belang van een vitaal centrum en waar dit in hun ogen aan kan bijdragen. De video laat zien dat ontmoeting en levendigheid belangrijk zijn voor de toekomst van Fijnaart. Het dorpshart is daarbij de plek. Een dorpshart dat aantrekkelijker en gezelliger wordt en waar je graag komt en spontaan wilt blijven hangen voor nu en in de toekomst.

Eerste stap na centrumvisie

Vanuit de centrumvisie die we eerder met elkaar na een breed en intensief participatietraject hebben vastgesteld, is als aanbeveling meegegeven dat een vitaal en levendig centrum kan ontstaan door publiekstrekkers naar het centrum te halen en bij elkaar te brengen. Met de intentieovereenkomst die door Rialto Vastgoedontwikkeling, Green Real Estate, Jumbo Supermarkten en gemeente ondertekend is, gaat het eerste dominosteentje vallen waardoor er een beweging in gang wordt gezet om te komen tot een levendig dorpshart. Een supermarkt in combinatie met andere functies zoals appartementen, detailhandel, horeca / terrassen met evenementen en een upgrade van de openbare ruimte met onder andere groen versterkt de verblijfskwaliteit voor inwoners en bezoekers. Hiermee kunnen de volgende dominosteentjes gaan vallen waardoor er uiteindelijk een gezellig en levendig kloppend dorpshart voor Fijnaart ontstaat waar mensen echt kunnen gaan beleven en genieten!

Vervolg

De planning is dat de gemeenteraad nog voor de zomer een besluit neemt over de haalbaarheid van de supermarktontwikkeling waarbij, zowel gemeente als partners, hun bereidheid tot de verdere uitwerking van dit plan uitspreken. In het verlengde hiervan starten we na de zomer met het uitwerken van de deelprojecten in een uitvoeringsprogramma. Hierin krijgen onder andere de herontwikkeling Voorstraat, de kerktuin, het evenemententerrein en woningbouw een plek. Daarnaast is er ruimte om hier nog niet voorziene ontwikkelingen aan toe te voegen.

Bekijk de visual, flyer en schetsontwerp op de projectenpagina 'Centrumplan Fijnaart'.