Samen zorgen voor een fijne woonplek voor kwetsbare inwoners

Geplaatst: 30-3-2023

Foto door Ron Magielse

Voor mensen die vanuit beschermd wonen of maatschappelijke opvang weer zelfstandig gaan wonen, komt er veel op hen af. Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders in de regio rondom Breda werken samen om hen een steun in de rug te bieden.

Bestuurlijke ambassadeurs zijn wethouders Schouw (Etten-Leur), Piena (Oosterhout), bestuurders Van de Ven (Alwel) en Kuypers (SMO). Op woensdag 29 maart tekenden de bestuurders van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders het convenant Thuis in de Wijk. Daarbij verklaren ze samen voor deze moeilijke opgave te staan en elkaar te willen helpen. Op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten over het aantal geschikte woningen en passende zorg voor deze inwoners. 

Maatwerk nodig 

Voor mensen die -soms tijdelijk- hun leven ontwricht zagen, gaat het niet alleen om het vinden van een woning. Ook passende begeleiding is nodig, net als het regelen van financiële zaken zoals uitkering en schuldhulpverlening en een zinvolle daginvulling met bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk. Het is te moeilijk deze dingen zelf te regelen als je in een kwetsbare positie zit. Zeker als iemand verhuist naar een andere gemeente. Alles moet tegelijk georganiseerd worden en dat vraagt om snelle procedures, soms buiten de regels om, zodat iemand niet in een gat valt.   

Wethouder Pauline Joosten: “We hebben elkaar hiervoor keihard nodig. Alleen samen kunnen gemeenten, woningbouwcorporaties en zorg- en welzijnspartners de juiste zorg en ondersteuning leveren om deze mensen succesvol hun eigen plekje te laten vinden in onze samenleving. Ik ben blij dat het ons is gelukt met dit convenant afspraken te maken over ieders inzet. Daar is door iedereen hard aan gewerkt met veel inzet en oprechte betrokkenheid” 

Verlichting van wachtlijsten 

Gemeenten en woningcorporaties stemmen hun werk op elkaar af, zodat zij een kwetsbaar persoon goed kunnen helpen. Daarmee komen er ook weer plekken vrij in voorzieningen waar lange wachtlijsten voor bestaan. Hoe korter iemand leeft in de opvang of in een beschermde woonvorm, hoe meer mensen we kunnen helpen. Dat is de achterliggende gedachte. 

Regionaal huisvestingsnetwerk 

Vanuit alle partners werken professionals samen in een netwerk. Daarin hebben zij onderzocht hoeveel woningen ongeveer nodig zijn voor deze doelgroep. En ook hebben we het inhoudelijke programma Thuis in de Wijk samen opgesteld. Ieder vanuit het eigen perspectief, maar ook door een gezamenlijke bril: die van de kwetsbare inwoner, huurder, cliënt.