Informatiebijeenkomst energiehoofdstructuur in gemeente Moerdijk

Geplaatst: 12-10-2023

De energietransitie is in volle gang. We produceren steeds meer groene energie en in hoog tempo verduurzamen we onze woningen en bedrijven. Er is veel nieuwe infrastructuur nodig om iedereen in de toekomst van voldoende duurzame energie te kunnen voorzien. Dat wordt de energiehoofdstructuur* genoemd. Dit raakt ook de gemeente Moerdijk, voornamelijk aan de oostkant van ons grondgebied. Op 30 oktober organiseren we een informatieavond. U bent u harte welkom.

Onze gemeente speelt een belangrijke rol in het energiesysteem van de toekomst. Door de ligging van de gemeente, maar ook omdat op en rond het haven- en industrieterrein Moerdijk vraag en aanbod van energie kan worden samengebracht. Het Rijk wil veel nieuwe infrastructuur ontwikkelen in Moerdijk. Dit alles kost veel ruimte, juist in een gebied waar de ruimtedruk en de milieudruk al hoog zijn.

Zoals we nu kunnen voorzien, wordt Moerdijk in de komende tientallen jaren een energieknooppunt (‘powerport’) van nationaal belang. Dat biedt kansen voor verduurzaming van woningen, industrie en MKB. Maar het heeft ook effect op de kwaliteit van onze leefomgeving. De gemeente wil dat Moerdijk een veilige en aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Dat is voor ons het belangrijkste uitgangspunt bij alle energie-infrastructuurprojecten die er op ons afkomen.

Bijeenkomst en aanmelden

Op 30 oktober organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen waar op ons grondgebied ruimte voor wordt gezocht en de positie die de gemeente daarin kiest. Het gaat niet om een uitleg van alle individuele projecten, maar de belangrijkste worden uiteraard wel benoemd. U bent van harte uitgenodigd vanaf 19 uur in het gemeentehuis in Zevenbergen. Om 19.15 uur starten we. Aanmelden kan via info@moerdijk.nl ovv 30 oktober.

* De energiehoofdstructuur is het netwerk van kabels en leidingen dat nodig is om de energie te vervoeren, zoals hoogspanningskabels en buisleidingen voor warmte, aardgas of waterstof. Ook een hoogspanningsstation, een converterstation (waar gelijkstroom naar wisselstroom wordt omgezet) of een waterstoffabriek horen bij de energiehoofdstructuur.

Op de pagina 'Energieprojecten' staat al een overzicht van de projecten die spelen tot 2030. Tijdens de avond gaan we ook in op de ontwikkelingen tot 2050.