Informatiemarkt Zevenbergen Oost in gemeentehuis

Geplaatst: 17-10-2023

Nu de gemeenteraad unaniem groen licht heeft gegeven voor de gebiedsontwikkeling van Zevenbergen Oost, kunnen we starten met het informeren van de inwoners van de gemeente Moerdijk.

De Gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost bestaat uit verschillende deelprojecten die de komende jaren gerealiseerd worden. De aanpak begint met de realisatie van 450 woningen in Markvelden Noord en de voorbereidingen van de Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel. De verlengde Zuidrand is de verbinding van de weg Zuidrand naar de Oostrand (N389) in Zevenbergen. Hiervoor is een tunnel onder het spoor nodig: de Zuidrandtunnel (tunnel vanuit Bosselaar Zuid naar Zevenbergen Oost). De overige deelprojecten bevinden zich in de initiatieffase en worden op een later tijdstip voorgelegd aan de gemeenteraad, maar ook hiervan zal/kan de stand van zaken worden toegelicht.

Iedereen is van harte welkom bij de Informatiemarkt Zevenbergen Oost in het gemeentehuis, op dinsdag 31 oktober, tussen 18.30 - 21.00 uur.

In het gemeentehuis aan de Pastoor van Kessellaan krijgt u de gelegenheid om:

  • Informatie te krijgen over de verschillende deelprojecten. (Inwoners en betrokkenen van het deelproject Stationsgebied/De Hil ontvangen binnenkort nog nadere informatie over het participatietraject dat gaat plaatsvinden.)
  • Te begrijpen hoe deze ontwikkelingen Zevenbergen beïnvloeden.
  • Vragen te stellen aan deskundigen en betrokken ambtenaren.
  • Te horen hoe u betrokken kunt raken en invloed kunt uitoefenen op de besluitvorming.

LET OP: U kunt zich nog NIET inschrijven voor een woning! Daarvoor zijn de plannen nog in een te vroeg stadium. Het is ook nog niet bekend hoe de woningen er precies uit komen te zien en wat ze gaan kosten.

Wij hopen op uw komst op dinsdag 31 oktober, tussen 18.30 - 21.00 uur, in het gemeentehuis Zevenbergen, Pastoor van Kessellaan 15.

Informatie over de Gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost is te vinden op de projectpagina Zevenbergen Oost.