Eerste inwonersavond over stationsgebied en bedrijventerrein De Hil in Zevenbergen

Geplaatst: 1-9-2023

Afgelopen woensdag vond een eerste inwonersavond plaats, gericht op de toekomstige ontwikkeling van het stationsgebied en het aangrenzende bedrijventerrein De Hil in Zevenbergen. De bijeenkomst bracht diverse mensen bij elkaar, bestaande uit de wethouder, plannenmakers, ambtenaren, bewoners en lokale ondernemers uit het gebied. ,,De avond was constructief maar er klonk ook zeker kritiek op de eerste plannen voor het gebied,” aldus wethouder Danny Dingemans.

Plannen nog niet in beton gegoten

De bijna 50 aanwezigen werden meegenomen in een reeks van eerste ideeën die de kern vormden van de gebiedsontwikkeling rondom het NS-station en De Hil. Met als primair doel om de infrastructuur te verbeteren en de leefomgeving te verrijken. En met een sterke nadruk op drie kernaspecten: een veilige en directe verbinding voor fietsers en wandelaars tussen Zevenbergen Oost en het nieuwe centrum, het door ontwikkelen van het openbaarvervoersknooppunt rond het station en een kwaliteitsimpuls van bedrijventerrein de Hil met een plek voor wonen, werken en leisure. Benadrukt werd dat de gepresenteerde plannen nog niet in beton gegoten zijn. De gemeenteraad heeft de plannen ontvangen en besluit op donderdag 28 september of ze kunnen instemmen met een diepgaander onderzoek. Na besluitvorming gaat de gemeente opnieuw in gesprek met de betrokkenen.

Een aantrekkelijke stationsomgeving

De eerste plannen vergroten niet alleen de functionaliteit van het station, maar ook de uitstraling en aantrekkingskracht ervan, waardoor het een trekpleister wordt voor reizigers. Het stationsgebied moet een multifunctioneel OV-knooppunt worden met een groenstedelijke woonomgeving, nieuwe fiets- en voetgangersverbindingen, inclusief een nieuwe fietstunnel onder het station. Wat ook de druk op de spoorwegovergang Hazeldonkse Zandweg verminderd.

Tweezijdige opstapmogelijkheid

Het station krijgt een tweezijdige opstapmogelijkheid, waarbij aan beide zijden van het monumentale stationsgebouw ontvangstdomeinen worden gecreëerd. Het NS-station gaat niet alleen dienen als toegangspoort voor Zevenbergen zelf, maar ook als een overstapplek voor de omliggende dorpen en het havengebied. Hiermee ontstaat een knooppunt van mobiliteit en mogelijkheden voor de hele regio. De meest opvallende kenmerken van deze multifunctionele poort is de introductie van een snelbus-verbinding naar Breda. Wat een welkome aanvulling op de bestaande spoorverbindingen naar Roosendaal en de Randstad is, evenals de al bestaande buslijnen. Aan de achterzijde van het station is ruimte om dit nieuwe busstation te plaatsen. De reizigers krijgen zo een breed scala aan keuzes voor hun dagelijkse reizen.

Goed georganiseerde faciliteiten

Maar de ideeën gaan verder dan dat. Reizigers kunnen naadloos overstappen van fiets naar trein of bus, met goed georganiseerde faciliteiten voor fiets- en autoparkeren. P&R-zones komen beschikbaar, naast comfortabele fietsenstallingen die forenzen aanmoedigen om duurzaam te reizen. De zogenaamde ‘first mile’ (van huis naar station) en ‘last mile’ (van station naar eindbestemming) zijn van groot belang, en daarom wordt hier extra aandacht aan besteed. Het doel is om forenzen te verleiden de auto te laten staan en te kiezen voor het openbaar vervoer.

Fietsenmaker en pakketmuur

Voor wie onderweg een hapje wil eten of wat tijd wil doorbrengen, is er horeca beschikbaar. Bovendien worden extra voorzieningen, zoals een fietsenmaker en een pakketmuur, overwogen om het gemak van reizen te vergroten. Veiligheid staat voorop in dit project. Sociale veiligheid wordt gewaarborgd, waardoor reizigers met een gerust hart gebruik kunnen maken van deze multifunctionele poort. Ook wordt de openbare ruimte zorgvuldig ontworpen, met aandacht voor verblijfskwaliteit, om de OV-knoop een speciale charme te geven.

Verbeterde fietsbereikbaarheid en leefbaarheid

Er worden speciale maatregelen genomen om de fietsbereikbaarheid te verbeteren tussen onder meer Zevenbergen Oost en het centrum van Zevenbergen. Terwijl ook wordt ingezet de algehele leefbaarheid rondom het station te verhogen, met een duidelijke focus op duurzaam vervoer. De toegang tot de perrons verloopt via een ruime en veilige fiets- en wandeltunnel en met trappen en een lift. Bovendien wordt het huidige reizigersoverpad gesaneerd.

Een groen stedelijk woonmilieu

De ontwikkeling maakt het verder mogelijk om te wonen in een prettige groene omgeving en zijn er mogelijkheden voor het toevoegen van nieuwe woningen in een stedelijke leefomgeving dicht bij het station.

Betrokkenheid en open communicatie

De gemeente benadrukt dat betrokkenheid en open communicatie de hoekstenen zijn van dit belangrijke ontwikkelingsproces. ,,Deze avond heeft duidelijk gemaakt dat onze gemeenschap graag wil meedenken over haar toekomst," merkte de wethouder op. ,,We waarderen de betrokkenheid van alle aanwezigen en we zijn vastbesloten om samen te werken aan een toekomst die duurzaam, leefbaar en inclusief is."