Aanvraag tegemoetkoming energielasten

Geplaatst: 4-6-2024

De energielasten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Ook bij Moerdijkse vrijwilligers- en/of maatschappelijke organisaties (beheerders/exploitanten). Hieronder vallen accommodaties voor sport, cultuur, jeugd (zoals scouting en speeltuinverenigingen), welzijn en multifunctionele accommodaties.

We streven  ernaar om onze vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties in stand en financieel gezond te houden. Wist u dat je als beheerder / exploitant van vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties in aanmerking kunt komen voor een tegemoetkoming in de energielasten? Dat is een eenmalige bijdrage van 40% van de energie jaarafrekening 2022 of 2022-2023 bij een gebroken boek- of contractjaar. Meer informatie over de tegemoetkoming vind je op de pagina energielasten.

Duurzaamheidsmaatregelen 

Deze financiële tegemoetkoming is eenmalig. Mogelijk bent u al aan de slag gegaan met het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Wij moedigen u aan hiermee verder te gaan of er mee te starten. Bent u op de hoogte dar er verschillende ondersteuningsmogelijkheden zijn? Zo is er vanuit de gemeente een stimuleringslening beschikbaar. Heeft u nog vragen over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden? Benader dan één van de energiecoaches van Energiek Moerdijk via info@energiekmoerdijk.nl. Zij denken graag met u mee.