College biedt jaarrekening 2019 aan de gemeenteraad aan

Geplaatst: 1-7-2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2019 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Moerdijk. Hierin legt zij verantwoording aan de gemeenteraad af over het jaar 2019. Moerdijk sluit 2019 af met een positief saldo van € 1.265.000.

In de jaarrekening worden per programma de belangrijkste mijlpalen, ontwikkelingen en effecten aangegeven ten opzichte van de gewijzigde begroting. Met de jaarrekening en het jaarverslag legt het college verantwoording af. Tussentijds wordt twee keer per jaar over de voortgang gerapporteerd via de bestuursrapportages.

In 2019 is in alle programma’s grote vooruitgang geboekt en zijn mooie mijlpalen bereikt. Een paar voorbeelden: 

  • De start van het programma dienstverlening. Dit is klein begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een van dé focuspunten in 2020.
  • Oplevering van 121 nieuwe woningen.
  • Verkiezing tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland.
  • De werkzaamheden in de haven in Zevenbergen vorderen gestaag. Steeds beter wordt zichtbaar wat voor kwaliteitsimpuls dit project aan Zevenbergen geeft.
  • Verbetering van de digitale dienstverlening aan ondernemers.
  • Vernieuwing van 21 speelplekken in de hele gemeente, in nauw overleg met inwoners.
  • Geen wachtlijsten meer bij Jeugd en Wmo dankzij extra inzet die door de raad is mogelijk gemaakt.
  • Moerdijk is als eerste gemeente uit de regio aangesloten op het E-depot van het West-Brabants Archief.
  • Steeds meer samenwerking tussen professionele partners onderling én met professionele partners en gemeente. Samen signaleren we vroegtijdig problemen of bieden we afgestemde ondersteuning aan een gezin.

Positief saldo

Moerdijk sluit het jaar af met een positief saldo van € 1.265.000. “Het college stelt de raad voor om het grootste deel daarvan, € 769.000, toe te voegen aan de algemene reserve. Dan resteert een bedrag van € 496.000. Dat bedrag wil het college in 2020 inzetten. Het gaat dan om werkzaamheden waarvoor in 2019 budget beschikbaar was gesteld maar die doorlopen in 2020 of nog niet zijn uitgevoerd”, legt wethouder Jack van Dorst uit.

De jaarrekening 2019 is op 23 juni 2020 door het college ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op 9 juli staat de raadsvergadering gepland waarin de gemeenteraad de jaarrekening behandelt. 

Op 7 juli zit wethouder Van Dorst om 19.30 uur achter zijn pc om vragen over de jaarrekening en het jaarverslag live te beantwoorden via de Facebookpagina van de gemeente Moerdijk. Het indienen van vragen is al eerder mogelijk, houd de Facebookpagina en website van de gemeente in de gaten!