Controleactie deelgebied Zuidrand/Molengors/Huizersdijk in Zevenbergen: geen grote overtredingen, behoorlijk wat lichte overtredingen

Geplaatst: 15-7-2020

Gemeente Moerdijk, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en politie hebben afgelopen week ruim 40 bedrijven in het deelgebied Zuidrand/Molengors/Huizersdijk in Zevenbergen onaangekondigd gecontroleerd. Zij controleerden tijdens deze gezamenlijke tweedaagse actie op het naleven van milieu-, brandveiligheid- en bouwvoorschriften. Ook werd gecontroleerd of de activiteiten van de bedrijven passen binnen het bestemmingsplan. In het algemeen bleken de gecontroleerde bedrijven hun zaken op orde te hebben. Er werden geen grote overtredingen geconstateerd, maar wel een behoorlijk aantal lichte overtredingen op het gebied van milieu-, brandveiligheidseisen en bouwvoorschriften. 

Het doel van de actie werd goed ontvangen bij de gecontroleerde bedrijven en de medewerking van de bezochte bedrijven tijdens de controle was prima. Er werden weinig illegale bouwwerken aangetroffen en slechts in enkele gevallen was er sprake van strijdigheden op grond van het geldende bestemmingplan. Bij een enkel bedrijf was de vluchtdeur vastgelast en op diverse locaties zijn vluchtwegen belemmerd door obstakels en/of niet aangegeven. Op een aantal plaatsen bleken de keuringstermijnen van diverse brandblusmiddelen verstreken en/of waren die niet duidelijk zichtbaar opgehangen. Op meerdere adressen stonden schuren, containers en opslag binnen de gestelde vrije ruimte van de perceelgrens terwijl dat niet is toegestaan.

Geen ondermijnende activiteiten

Voor wat betreft milieuregels waren enkele vet- en olie waterafscheiders en slibvangers niet tijdig gereinigd en/of goed onderhouden. Op enkele plaatsen werd een te grote opslag van gevaarlijke (afval)stoffen aangetroffen, die in een aantal gevallen ook niet conform de milieu- eisen was opgeslagen. Er zijn geen ondermijnende activiteiten geconstateerd. De eigenaren van de bedrijven waar de overtredingen werden geconstateerd, krijgen de kans om de overtredingen te herstellen en later dit jaar volgt een hercontrole.

Efficiënt en effectief

Door dit soort controles tegelijkertijd uit te voeren, werkt de overheid efficiënt en effectief. De toezichthouders kunnen gebruikmaken van elkaars expertise en ondernemers krijgen slechts één keer een bezoek. De controle levert niet alleen een actueel inzicht op, maar werkt ook preventief. Gezamenlijk brengen partijen het belang van het naleven van wet- en regelgeving bij de bedrijven onder de aandacht.