Openbaar groen in de zomer: beheer onkruid en beplanting

Geplaatst: 15-7-2020

Beheersen van het onkruid en verdorde beplanting door de afgelopen droogte: er speelt in deze periode veel als het gaat om ‘openbaar groen’ in onze gemeente. Een korte update.

Sinds begin dit jaar is de Groenpluscombinatie Moerdijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen en het schoon en onkruidvrij houden van de verhardingen. Tot de werkzaamheden behoren naast het beheersen van onkruidgroei, bijvoorbeeld ook het snoeien van bomen, het leegmaken van de afvalbakken en het maaien van de gazons. Daarbij zijn de beeldkwaliteitseisen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld leidend. Wij werken met de niveaus A, B en C. In de centra en bij de entrees van de dorpen en steden sturen we aan op het netste niveau A. Voor woonwijken en begraafplaatsen geldt niveau B, voor het buitengebied en de industrieterreinen niveau C. Het verschil is de hoeveelheid onkruid die er nog te zien mag zijn. Of de hoeveelheid veegvuil die er in de goten mag liggen. 

Om u te informeren over de werkzaamheden heeft de aannemer een website gelanceerd: groenpluscombinatie.nl en is er een Facebook-pagina aangemaakt. Vragen en meldingen over de openbare ruimte kunt u natuurlijk altijd aan ons doorgeven via de BuitenBeter-app of via moerdijk.nl/melden.

Droogte en nieuwe aanplant

Afgelopen winter hebben we op diverse plaatsen oude plantsoenen aangepakt. Gazons zijn ingezaaid en nieuwe bomen en struiken geplant. Normaal gesproken krijgen deze planten in het voorjaar voldoende water om aan te slaan en te groeien. Helaas heeft de droge periode vanaf half maart -langer dan we gewend zijn- ervoor gezorgd dat een aanzienlijk deel van deze beplanting is verdord. We kiezen er bewust voor om de beplanting geen water te geven. Niet alleen is water geven voor grote oppervlakten moeilijk realiseerbaar, maar ook erg kostbaar. Komend najaar vervangen we daarom de dode beplanting door nieuwe aanplant. 

In de komende weken kijken we samen met de Groenpluscombinatie welke invulling wij in de tussentijd aan deze plantvakken kunnen geven, bijvoorbeeld door deze in te zaaien met een 1-jarig bloemenmengsel.