Willemstad geen onderdeel van Expeditie Haringvliet in 2020

Geplaatst: 8-7-2020

Sinds 2016 heeft Willemstad deel uitgemaakt van de Expeditie Haringvliet. Duizenden passagiers zijn vanuit Willemstad hun expeditie over het Haringvliet gestart. In 2020 is dit niet mogelijk. De ondernemers die dit jaar de Expeditie uitvoeren, vinden het niet haalbaar om op Willemstad te varen.

Aanbesteding

In 2019 is door de samenwerkende gemeenten, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard en Moerdijk, besloten om op basis van een Europese aanbesteding een langdurige opdracht op de markt te zetten voor de Expeditie Haringvliet. Hierbij werd enerzijds ingezet op de belevingswaarde en anderzijds op het vergroten van de bereikbaarheid van het gebied. Zodoende kon het aantal bezoekers worden verhoogd. Ondanks een positieve marktconsultatie zijn hier geen inschrijvingen op binnengekomen.

Zomer 2020

Aangezien de samenwerkende gemeenten in de zomer van 2020 wel een verbinding op het Haringvliet aan willen bieden is het gesprek gestart met de twee ondernemers die de expeditie in 2019 hebben verzorgd. Zij waren bereid de expeditie in te vullen, maar wel op een andere manier. Eerdere pontverbindingen werden weer in het leven geroepen en deze vormen nu samen de expeditie. Willemstad is daarbij helaas niet opgenomen in de dienstregeling, omdat beide schippers geen eerdere pontverbinding met Willemstad onderhielden en het vanwege de lange afstand in relatie tot de snelheid volgens de ondernemers niet haalbaar is om op Willemstad te varen. 

Gemeente Moerdijk heeft geprobeerd de verbinding Dordrecht – Willemstad – Tiengemeten op een andere manier in te vullen, maar dat is, helaas, niet gelukt. Hierdoor is Willemstad in 2020 geen onderdeel van de Expeditie Haringvliet.

Expeditie Haringvliet in 2021 en verder

Verschillende partijen hebben aangegeven wel interesse te hebben in het uitvoeren van de Expeditie Haringvliet. Daarom schrijven de samenwerkende gemeenten opnieuw een aanbesteding uit. Begin september wordt er weer een marktconsultatie gehouden. Het streven is om begin 2021 de definitieve gunning te doen. We hebben er alle vertrouwen in dat Willemstad in 2021 weer onderdeel uitmaakt van de Expeditie Haringvliet.

Deltapontjes Anna en Lucretia varen

Deltapontjes Anna en Lucretia varen sinds 6 juni wel weer op het Hollands Diep. Deltapontje Anna vaart tussen Willemstad en Numansdorp en deltapontje Lucretia pendelt tussen Moerdijk en Strijensas.