Een levendig, bruisend dorpshart voor ‘De Fendert’, doet u weer mee?

Geplaatst: 8-7-2021

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ontwikkelscenario’s voor een vitaal en levendig centrum voor Fijnaart. Ontmoeting en levendigheid zijn belangrijk voor de toekomst van Fijnaart en het dorpshart is daarbij de plek, met een bruisend dorpsplein en goede voorzieningen, liefst dicht bij elkaar. Op dinsdagavond 20 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur is er online een slotbijeenkomst over het vitaal centrum voor Fijnaart. 

Tijdens deze avond gaan wij met belangstellenden in gesprek over de ontwikkelscenario’s voor ‘De Fendert’ die uiteindelijk een plek gaan krijgen in de centrumvisie. “In de vorige bijeenkomsten is een duidelijke oproep gedaan aan ons om keuzes te maken voor de lange termijn. Met deze scenariostudie is aan deze oproep invulling gegeven”, licht wethouder Danny Dingemans toe. De avond op 20 juli ziet er als volgt uit:

  • 19:00 uur - Aftrap door de wethouder
  • 19:05 uur - Presentatie KuiperCompagnons (voorstel, onderbouwing en uitwerking van ontwikkelscenario’s)
  • 19:45 uur - Interactieve plenaire vragen/discussie
  • 19:50 uur - Pauze
  • 20:00 uur - Start deelgroep discussie (verdieping op ontwikkelscenario’s)
  • 20:30 uur - Einde deelgroep discussie
  • 20:35 uur - Plenaire terugkoppeling 
  • 20:50 uur - Toelichting vervolgproces en ruimte voor vragen
  • 21:00 uur - Einde bijeenkomst

Uw input is op 20 juli dus erg belangrijk. Hopelijk schuift u aan en denkt u mee.     

Aanmelden

U kunt zich voor deze inloopavond aanmelden via mail: centrumontwikkelingfijnaart@moerdijk.nl. Als u zich heeft aangemeld ontvangt u z.s.m. een digitale uitnodiging met een instructie om deel te nemen.