Aanvragen energietoeslag voor lagere inkomens

Geplaatst: 5-7-2022

De afgelopen maanden zijn die energieprijzen sterk gestegen. Door die stijging komen met name huishoudens met een laag inkomen in de problemen. Daarom heeft het Rijk besloten om deze huishoudens te compenseren. Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming in uw energielasten. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Werkplein Hart van West-Brabant. Hier kunt u ook de aanvraag indienen.