Gemeente ontvangt 17 initiatieven voor huisvesting arbeidsmigranten

Geplaatst: 11-7-2022

Gemeente Moerdijk is op zoek naar goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarom zijn initiatiefnemers gevraagd voorstellen hiervoor in te dienen. Inmiddels is de inzendtermijn gesloten en heeft de gemeente 17 initiatieven ontvangen.

Toetsing

Alle ingediende initiatieven worden nu getoetst op de gestelde voorwaarden. Ook de provincie gaat in deze fase de locaties mee beoordelen. Wethouder Danny Dingemans: “Arbeidsmigranten die langere tijd of permanent blijven werken en wonen, hebben grote meerwaarde voor bedrijven en voor de kernen. De gemeente wil een hoge kwaliteit huisvesting omdat we arbeidsmigranten willen proberen te binden aan onze gemeente.”

De gemeente richt zich op het faciliteren van initiatieven voor huisvesting voor maximaal 1500 arbeidsmigranten in totaal. De komende tijd zal in het teken staan van het toetsen van de haalbaarheid en wenselijkheid van de ingediende initiatieven. 

Vervolg                                                                  

Na de zomer zijn alle initiatieven beoordeeld. In de afweging neemt de gemeente diverse zaken mee. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de huisvesting en huismeesterschap, de locatie en de samenwerking met de omgeving. Het streven is dat het college dit najaar een besluit neemt over welke initiatieven prioriteit krijgen. Initiatiefnemers kunnen dan de verplichte omgevingsvergunning gaan aanvragen. Hierbij worden de gebruikelijke procedures met inspraakmogelijkheid gevolgd.