Start noodopvang vluchtelingen in sportcentrum Lindonk in Zevenbergen

Geplaatst: 8-7-2022

Oorspronkelijke publicatiedatum 8 juli 2022. In Zevenbergen vangen de Veiligheidsregio, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), het Rijk en de gemeente vanaf medio juli tot uiterlijk 1 oktober 2022 vijftig tot negentig vluchtelingen op in sportcentrum Lindonk. Dit is nodig omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol zit.

Samen de druk verlichten

Samen de druk verlichtenIn juni deed de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een dringend beroep op alle burgemeesters in de regio om hulp te bieden. Gemeente Moerdijk heeft hier positief op gereageerd, na een besluit van het college en in overleg met de gemeenteraad. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke: “De situatie in de vluchtelingenopvang is nog steeds schrijnend. Als gemeentebestuur vinden we dat dit zo niet langer kan. We willen met deze crisisnoodopvang een bijdrage leveren aan het zeer acute probleem van opvang dat in Ter Apel is ontstaan en aan het Rijk en COA enige verlichting te bieden om tot een structurele oplossing te komen. Uiteraard zullen wij inzetten op een goede begeleiding ter plaatse en betrokkenheid van onze inwoners.” 

Noodopvang verdeeld over de regio

De gemeente Moerdijk draagt nu net als Tilburg, Loon op Zand en Oosterhout haar steentje bij aan de tijdelijke noodopvang binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.   

Tijdelijke opvang  

De Lindonk wordt tot uiterlijk 1 oktober ingezet voor crisisnoodopvang. De gemeente huurt de sporthal. Op dit moment kunnen wij nog niets zeggen over de samenstelling van de groep vluchtelingen die we gaan opvangen. Dit horen we pas heel kort voordat de eerste mensen arriveren.  

Veilig en zonder overlast 

De gemeente treft alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de opvang op een veilige wijze en zonder overlast verloopt. Er is dag en nacht beveiliging aanwezig. Ook is er begeleiding die de mensen helpt in hun asielproces en toeziet op de gang van zaken in en om de locatie.  

Gesprek met omwonenden en bedrijven

Burgemeester Moerkerke benadrukt dat het gaat om crisisopvang, maar dat hij zich kan voorstellen dat er vragen leven in de omgeving en dat er mensen zijn die graag een steentje bijdragen om deze mensen zich welkom te laten voelen in Zevenbergen. Daarom blijft de gemeente graag in gesprek met alle betrokkenen. 
Meer informatie Op  www.moerdijk.nl/noodopvang staat een lijst met vragen en antwoorden. Andere vragen kunnen gemaild worden aan de gemeente via  noodopvang@moerdijk.nl