VBG bijeenkomst Omgevingswet - woensdag 15 februari 2017

Informatie over 'VBG bijeenkomst Omgevingswet'
Aanvang woensdag 15 februari 2017 16:30
OmschrijvingVBG bijeenkomst Omgevingswet
Informatie bij
Bijlage/bis/uitnodigingen/2017/17-02-15 vooraankondiging VBG bijeenkomst Omgevingswet.pdf

VBG bijeenkomst Omgevingswet