Dhr. J.J. Kamp

Gegevens over Dhr. J.J. Kamp
Naam: Dhr. J.J. Kamp
Achternaam Kamp
Voornaam Jaap
Voorletters J.J.
Functie(s): 1e Loco-burgemeester, Wethouder
Adres:
Burgemeester van Akenstraat 5

4761 AE
Zevenbergen
Rollen: Lid College
Telefoon: 14 0168
E-mailadres:
Nevenfuncties (pdf): Nevenfuncties
Nevenfuncties:

 

Portefeuille:

Portefeuille Planet

 • Ruimtelijke Ordening
  • Bestemmingsplannen
  • Vergunningverlening
  • Structuurvisie
 • Wonen
  • Volkshuisvesting
  • Bouw- en woningtoezicht
  • Welstand
 • Duurzaamheid
  • Milieubeleid/duurzaamheidsbeleid
  • Afvalverwijdering en –verwerking
  • Milieuvergunningen
 • Inrichting en beheer openbare ruimte
  • Grondbeleid en strategische verwerving
  • Water
  • Accommodatiebeleid
  • Onderhoud openbare ruimte
  • Speelruimtebeleid

Vervanging portefeuille: Wethouder E. Schoneveld